Dragør Borgerforening - Generalforsamling 9. april 2018


Webmaster: Dines Bogø
Borgerforeningen: Generelt ... Dines Bogø ... Omtale i Nyheder


Dragør Borgerforening
Som altid er Generalforsamlingen et tilløbsstykke.

Dragør Borgerforening
Formand i næsten 30 år, Richard Barth fortsætter som suppleant for at støtte bestyrelsen.

Dragør Borgerforening
Næstformanden Reneé Schwaner sikrer sig, at medlemmerne har det godt.

Dragør Borgerforening
Regerende kongepar Kirsten og Claus Ehlers hastede til Dragør fra møde i Tårnby.

Dragør Borgerforening
Sekretæren Nicolai Larsen fortæller om Skipperlabskovs efter generalforsamlingen.

Dragør Borgerforening
Dirigenten Poul Mærkedahl leder slagets gang.

Dragør Borgerforening
Formanden Jørn Steen Larsen takker Richard Barth for hans 30 år som formand. Forsamlingen er meget enig. Richard Barth kvitterer og nævner, at han håber fortsat at kunne hjælpe.

Dragør Borgerforening
Ekskongepar Lene og Dines Bogø lytter.


Formand: Jørn Steen Larsen
Næstformand: Reneé Schwaner
Sekretær: Nicolai Larsen
Kasserer: Carsten Aarosin
..
Næstformand Reneé Schwaner fortæller om de mange tekniske ændringer i salen. Nu skulle lydgener hos nabo været klaret.


Der var travlhed med anretning af aftenens obligatoriske Skipperlabskovs.

Dragør Borgerforening
Per Larsson indtræder i bestyrelsen i stedet for Richard Barth, der bliver suppleant. Dines Bogø takker af som revisor. Poul Mærkedahl og Ulrik Ankerstjerne er nu revisorer.

Best medl.: Torben Scheutz
Best medl.: Nils Høj
Best medl.: Per Larsson
Best.suppl.: Aage Beenfeldt
Best.suppl.: Ole Larsen
Best.suppl.: Richard Barth
Revisor: Ulrik Ankerstjerne
Revisor: Poul Mærkedahl
Rev.suppl.: Lisbeth Olsen
Rev.suppl.: Flemming Aunel