Dragør Lokalhistoriske Forening


Tirsdag 8. marts 2011
Generalforsamling og video med Dragør Revy


8. MARTS 2011 kl. 19.00

Efter valg af dirigent (lokalarkivar Henning Sørensen) orienterede formanden, Kurt Mathisen om 2010.

3 fysiske bestyrelsesmøder og mange kontakter via mail og telefon.

Arrangementer:
Amager Lufthavne ved/Ove Hermansen
Bytur i Dragør med Hanne Stockbridge
Ældre film fra Dragør Borgerlige Skyttelag
Besøg på Nyholm i museum "Flåderadio OXA" og Mastekranen
Københavns Befæstningsdag på Kongelundsfortet
Busser og sporvogne på Amager ved/Torben Liebst.

Tak for godt samarbejde med Dragør Lokalarkiv og andre foreninger i Dragør.

Nye arrangementer. Udflugt til bunker og oplevelsescenter i og under Carlsberg, arrangement 14. maj 2011 (det blev Ejby i Rødovre), en byvandring i Søvang og flere i gl. Dragør, vandretur ved Kongelunden og Befæstningsdag 25. september 2011, Vilhelm Lauritzens terminal i Kbh. Lufthavn m.v.

Genvalg til alle og uændret kontingent. Efterfølgende visning af video med Dragør Revy 2010.


Efter generalforsamlingen blev nyeste film med Dragør Revy vist.


Opdateret af Dines Bogø: 10. marts 2011