Det ældste Dragør Center. Kirkevej 137-139
.Webmaster: Dines Bogø

Sydamager: Generelt

I 1969-1970 ønskede Store Magleby Kommune at tilbyde gårdejere nord og syd for Kirkevej, at de kunne sælge deres jorde til et nyt stort udstykningsområde (Byplan 2 og 3).

Skole, forretningskvarter, større beboelsesejendomme, villaer, gårdhuse og grønne områder.

Kirkevej 137-139 - Dines Bogø
Dragør Centret - Maglebytorv fra 1971-2018.

Området omkring Aldershvilegården på Kirkevej 129 blev udlagt til forretningsområde. De første forretninger blev opført øst for gården på Kirkevej 137-139.

Kirkevej 137-139 - Dines Bogø
Første del af forretningscentret opføres. (Dragør Lokalarkiv, B1634, april 1970).

I 2009 blev ejendommen ombygget med lejligheder på 1.sal.

Kirkevej 137-139 - Dines Bogø
September 2009. Lejligheder bygges på 1.sal. Foto: Dines Bogø

I ejendommen var der fra starten i 1971 Københavns Handelsbank og Hovedstadens Brugsforening. Senere mange skiftende mindre forretninger.

Kirkevej 137-139 - Dines Bogø
I 1950 var der ikke tænkt på, at der skulle ligge et center på Kirkevej tæt på Aldershvilegården. På Jægervej leger Seierøes og Toudahls drenge ud for nr. 3 og. I baggrunden ses Aldershviles østre lade og foran ligger Kirkevej. Man kan fornemme den tyske betonbane, der krydser Kirkevej. Det er nuværende gang- og cykel sti Schoutstien og Aldershvilestien. Flytelegrafist Niels Michael Seierøe fra Zone-Redningskorpset byggede villaen Jægervej 3, der senere blev købt af familien Rybner. (DB's fotoarkiv).

Dragør Centret eller Maglebytorv er senere blevet udbygget med to nye afsnit henholdsvis nord og vest for Aldershvilegården.

Der har været en del udskiftninger og ombygninger i afsnit 1 og 2. Bl.a. havde Amagerbanken en afdeling to forskellige steder i centret.

Periodevis har flere lejemål været tomme, f.eks. Danske Banks lokaler i det ældste afsnit. Ultimo januar 2018 åbnede en ny restaurant på stedet.

"Kaptajn Morgan" i den østligste forretning kom senere til at hedde "Gøg og Gokke". Planerne pr. 1. januar 2019 om at genåbne "Kaptajn Morgan" nåede aldrig at blive realiseret. Nyt facadeskilt med "Kaptajn Morgan" var fremstillet.

Kirkevej 137-139 - Dines Bogø
Juli 2016. Banken er flyttet til Amager Landevej i Tårnby. Foto: Dines Bogø

Kirkevej 137-139 - Dines Bogø
Januar 2018. Lokaler har stået tomme længe. Nyt pizzeria/burger er flyttet ind (det varede ikke så længe). Foto: Dines Bogø"Lidl Danmark" har pr. 1. oktober 2019 købt ejendommen.


Kirkevej 137-139 - Dines Bogø Kirkevej 137-139 - Dines Bogø
27. maj 2021. Man er begyndt, at ombygge forretningerne til "et Lidl-supermarked". Bl.a. er inventar og vægge i "Gøg og Gokke / Kaptajn Morgan" fjernet. Man fortsætter med ombygning i de øvrige tomme forretninger. Der er to aktive forretninger tilbage. (Foto: Dines Bogø).

Saleem Raza, indehaver af "Samo Rens", fortæller, at han flytter (DB: Inden 31. august 2021) til en anden lokalitet ikke så langt fra nuværende forretning.

I forbindelse med Lidl vil der på p-pladsen blive opstillet cykelpumpe og ladere til el-biler.

Kirkevej 137-139 - Dines Bogø Kirkevej 137-139 - Dines Bogø
9. juni 2021. Der er meget tomt i de nedlagte butikker. (Foto: Dines Bogø).

Lidl, Dragør Lidl, Dragør
2021. Tegninger fra ansøgning til Dragør kommune.Lidl forventer indflytning i marts-april 2022?