Batterivej 4, tidl. adresse "Drogdensvej 26"

Drogdensvej: Generelt
Dines Bogø
Villa Ricordo, Drogdensvej 26, nuv. Batterivej 4. Ca. 1917. (Privatarkiv. Foto er ændret digitalt).
Dines Bogø
Batterivej 4. Ca. 1926. (Privatarkiv. Foto er ændret digitalt).
Dines Bogø
15. nov. 2023. Renovering/ombygning. Batterivej 4. (Foto: Dines Bogø).

Villa Ricordo, Batterivej 4, 2791 Dragør

På nordøsthjørnet af Batterivej og Drogdensvej blev der i 1911 opført en større villa i 2. etager. Grunden matr.nr. 334 bm af Dragør By var købt den 17. august samme år af Dragør Kommunalbestyrelse.

Bygherren var den 40-årige Mary Elisabeth Aagesen (1870-1931), der var svært handicappet af en kronisk leddegigt, som lænkede hende til en rullestol. Mary Aagesen født Hansen, er barnebarn af skibreder Hans Nielsen Jeppesen.

Som den første i Dragør fik hun installeret en elevator, så hun kunne komme op på tagterrassen.

Mary Aagesen havde været på et længere kurophold i Italien. Her var hun inspireret af den italienske byggestil, som man genfinder i huset. Huset hedder RICORDO. På italiensk "Erindring eller minde".

Allerede i 1913 udbyggede hun 1. salen, men tre år senere måtte hun sælge huset pga sygdom. Evt. kombineret med økonomi?


1916-1918

I 1916 overgår huset til bobestyrer og administrator Lund, der fjerner elevatoren og flytter trappen.

Dines Bogø
1912. Først kendte foto af Drogdensvej 26, der fra 1943 fik adressen Batterivej 4. (Foto: Museum Amager).
Dines Bogø
Tegning fra 1920 med tårnet. (Dragør Kommunes Bygningsarkiv).

To år efter køber vaskeriejer P.Christiansen villaen og han bygger i 1919 et trappetårn i det NV hjørne og 1. etage udvides.

I 1920 påsættes spir/tårn i det SV hjørne og i 1928 opføres en billardsalon i gården på nordsiden af huset.

Dines Bogø
1920. Batterivej 4 i baggrunden. (Fotoarkiv: Museum Amager).
Dines Bogø
1924. Batterivej 4 set fra Vestgrønningen. (Fotoarkiv: Museum Amager).
Dines Bogø
Opdateret matrikelkort fra 1909 - (1931). (Kort- og Matrikelstyrelsen).

1933

Hovmester Fr. Piil køber Villa Ricordo og i hans tid forsvinder spiret.

Villaejeren disponeret over grunden Drogdensvej 27, hvor der er indrettet tennisbane.

Dines Bogø
Digitalt farvelagt foto fra 1937 set fra Nordvest. (Foto i original udgave: DB-arkiv).
Dines Bogø
1937. Drogdensvej, Batterivej, Rønne Allé m.v. set fra syd. (Foto: Det Kgl. Bibliotek).

1964

Piil's enke sælger huset til Kaptajn Bengt Claësson, som har problemer med ombygningen.

Huset er ubeboeligt i 1½ år fra 1965. Bengt Claësson dør i 1980 og hustruen Ruth bliver boende til 2005.


2005

Huset købes af Kirsten Bisgaard Christiansen, der allerede i 2006 søger om at måtte genopføre spiret.

Dragør Kommune giver tilladelse på betingelse af, at der bruges kraftigee materialer i forholdt til det tidligere tårn. Projektet bliver ikke genført.


2022

Dines Bogø
11. februar 2008. (Foto: Dines Bogø).
Dines Bogø
19. juli 2020. (Foto: Dines Bogø).

I august købte Susanne Eide Clausen (tidl. Dragørborger) og Michael Eide Batterivej 4.

Villaen har de sidste 100 år et par gange trængt til en kraftig renovering. Det er nu aktuelt igen og måske denne gang også en mindre ombygning?

Man skal nok et stykke ind i 2024 før villaen er klar til indflytning. Flere husejere i Dragør genindfører de gamle villanavne (bl.a. på Vestgrønningen).

Ud over andre ændringer vil man igen i 2024 kunne nikke genkendende til det gamle villanavn "RICORDO" på Batterivej 4.