Drogdensvej 4, Dragør, Sydamager........Webmaster: Dines BogøDrogdensvej: Øvrige husnr. ... Dines Bogø ... Drogdensvej: Generelt ... Dines Bogø ... Sydamager: Generelt


Drogdensvej 4
Drogdensvej 4 (dengang nr. 2) ca. 1937. Farvelagt luftfoto fra Det Kgl. Bibliotek. En garage fra 1925 ligger i det sydvestlige hjørne. Tryk på foto for at se en forstørrelse.Drogdensvej 4
Anna Mathilde Petersen, enke efter købmand Siegfred Petersen, Dragør køber af bagermester V. Nielsen den 16. maj 1923 et stykke jord fra matr.nr. 334 cv. Udstykning hun køber er matr.nr. 334 fk. I maj 1924 køber hun tilsvarende en strimmel jord vest for 334 fk. Det er matr.nr. 334 fo.

Drogdensvej 4
Anna Mathilde Petersen får den 14. jan 1925 tilladelse til at opføre en garage på omtalte parcel (matr.nr. 334 fk og 334 fo) De to parceller bliver sammenlagt i 1975 til 334 fk.

Drogdensvej 4
I 1937. I forgrunden ses "Dragør Kolonihaveforening af 18. august 1910”, der lå, hvor Enggården nu ligger. Der er stadig ledige byggegrunde på Drogdensvej. Grunden Drogdensvej 2 er stadig en del af Villa Blushøj, Engvej 8. Grunden blev frasolgt i 1962 og bebygget i 1970.

Drogdensvej 4
I 1938 ansøger ingeniør Johannes Odde om, at måtte opføre en villa på grunden matr.nr. 334 fk. og 334 fo. På det tidspunkt er adressen Drogdensvej 2. I oktober 1943 ændrer Dragør kommune adressen til Drogdensvej 4.

Drogdensvej 4
6. oktober 1943. Kommunal oversigt med før og efter.

Drogdensvej 4
Wesths telefonbog 1943 efter ændring.

Johannes Odde bliver fundet død i soveværelset den 24. oktober 1952. Man konstaterer, at en bygasledning er knækket og der er strømmet gas ud i huset via køkkenet. En ikke understøttet kloakledning lå over gasledningen og meget regn en periode har medvirket til at jorden har forskubbet sig. 3. januar 1953 overtager sønnen John Odde huset.

Ejendommen købes pr. 1. august 1954 af handelsgartner Geert Cornelius Zibrandtsen, Nygaard, Fællevej, Store Magleby. Gift med medhjælper frk. Kirsten Rigmor Weber, Drogdensvej 20 i Dragør kirke den 12. september 1954.

Drogdensvej 4
8. juli 1957. Arkitekt Robert Dahlmann Olsen, Wiedersvej færdigmelder udbygning. Udvidelse af stuen og tilbygning af et børneværelse.

Drogdensvej 4
1958. Drogdensvej 4 set mod øst fra ejendommen Blushøj Drogdensvej 2/Engvej 8. Tilbygning mod øst.

Drogdensvej 4
Forslag i 1967. Arkitekt Robert Dahlmann Olsen, Wiedersvej tegner ny udbygning mod vest og nord og står også for ombygningen. Det blev ikke den helt endelige løsning.

Drogdensvej 4
1968. Arkitekt Dahlmann Olsen endelige løsning, hvor man tydelig ser nyt og gammelt.

Drogdensvej 4
9. maj 2018. Geert Zibrandtsen sørger altid for en perfekt hæk og et renset fortov. (Foto: Dines Bogø).

Drogdensvej 4
23. juni 2019. (Foto: Kortforsyningen).