Villa "Stor Rytter", Drogdensvej 20, Dragør.............Webmaster: Dines Bogø


Artikel i bogen "Dengang og Nu. Del 1".
Dragør: Generelt Artikel. Del 1 Artikel. Del 2 ... Dines Bogø ... Drogdensvej: Generelt 9. sept. 2020. Dragør Nyt Villaen anvendt som motiv ... Dines Bogø ... Byvandringer: Drogensvej Huset omtalt 2010 i Børsen


Telefon Dragør central ...... Drogdensvej 20, Dragør


"OM" drejede man på fingerskiven for at få viderestilling til ekspeditionen "Omegnen", der kunne viderestille telefonopkald til Central Dragør. Lyt til den historiske stemme. Start lyd her eller ved tryk på telefonen.Dines Bogø Dines Bogø
Markering af "Rytterhullet" i 1930. Villa opført 1933-34 ses yderligere på foto fra ca. 1938.Dines Bogø
Villaen opføres for fotograferne Hedevig Rossing og Tora Roede. Fotograferne har taget foto i 1933 af deres nybygning fra det atelier på 2.sal, de havde i huset over for.Dines Bogø Dines Bogø Dines Bogø
Slagtermester Chr. Weber har overtaget villaen i 1944 og familien er lige flyttet ind.Dines Bogø Dines Bogø Dines Bogø

Dines Bogø Dines BogøDET ÆLDRE VANDHUL


Fotograferne Hedevig Rossing og Tora Roede købte i 1932 en grund på hjørnet af Drogdensvej og Vestgrønningen. Året efter var der rejsegilde på Villa "Stor Rytter". Det var Hedevig Rossings bror møbelarkitekt Georg Rossing, der havde tegnet huset.

I tyverne begyndte man at opfylde det gamle vandhul, der lå mellem Rønne Allé og Drogdensvej. Der fremkom forslag om, at der på området skulle opføres et boligkompleks med forretninger. Byens handlende protesterede, idet man også fremførte, at det ville skæmme den nærliggende gamle bydel.

Der var så forslag i Kommunalbestyrelsen om at indrette et parkeringsområde for automobiler på det opfyldte vandhul, men parkeringsområdet blev i stedet indrettet i den nyopførte "Autopark" på Linde Allé (nærmere omtalt i hæftet Autoparken i Dragør). I starten af trediverne blev arealet byggemodnet og 4 grunde blev udbudt til salg.ROSSING OG ROEDE


Fotograferne Rossing og Roede var allerede kommet til Dragør omkring I. verdenskrig. I 1933 købte de hjørnegrunden på Drogdensvej for at opføre en villa, som også skulle indeholde deres fotografiske atelier.

Den officielle adresse dengang var Drogdensvej 14; men fotograferne brugte stadig adressen Vestgrønningen, som de havde gjort tidligere. Året efter købte fotograferne nabogrunden Drogdensvej nr. 16 og udbyggede ejendommen med vinterhave og større garage m.v.

Mange lidt ældre huse i Dragør havde tidligere navne i stedet for husnumre. En del navne anvendes stadig. Andre navne er fjernet fra husene, og andre navne har aldrig stået på selve huset. Navnet "Stor Rytter" blev ikke malet på selve villaen, men anvendt på den hundekennel fotograferne åbnede efter udbygningen af huset.

I begyndelsen af fyrrene ændrede man igen husnumre flere steder i Dragør, og Drogdensvej nr. 14-16 blev til nr. 20. Mange steder, hvor store grunde blev delt "manglede" man husnumre. Kommunen mente ikke, man kunne have sådan noget sjusk som f.eks 33A og 33B o.s.v. Det var nemmere at ændre alle husnumrene på en vej.

I en periode arbejdede Tora Roede som pressefotograf for Ekstra Bladet; men det er mest på postkort fra Amager og fra atelieroptagelser på Vestgrønningen, navnene Rossing & Roede er kendt. Damerne vakte i begyndelsen en del opsigt på Amager, idet de boede sammen og kørte rundt på en stor motorcykel.NABOSTØJ


Støjen fra fotografernes hundekennel gav anledning til nogen misfornøjelse hos naboerne, så Rossing og Roede flyttede kennelen til Ryvej 45 i 1938. Villaen på Drogdensvej blev derefter lejet ud, bl.a. til familien A.B.C.Hansen og senere i flere år til væveritekniker Emil Meier.

Det var dog kun kort tid Rossing og Roede fik glæde af deres nyopførte villa og hundekennel på Ryvej. Selv om de havde speciel tilladelse til støjende erhverv, opstod der her også naboproblemer.

Ganske vist en anden slags problemer, der bevirkede at de efter få år flyttede "Hundekennel Stor Rytter" til Nordsjælland. Først til Skibby og senere til Slangerup. Tyskerne beslaglagde ejendomme på Ryvej, og det "regnede" også ned på huset med granatsplinter fra det tyske Flakskyts ved Lufthavnen.DEN FORSVUNDNE RYTTER


Da slagtermester Christian Weber fra Kongevejen 5 købte villaen på Drogdensvej i december 1943 (indflytning maj 1944), var der stadig en rest af rytterhullet i haven, og denne rest eksisterer endnu.

Når Øresund tidligere "gik over sine bredder", nåede vandet kun et stykke op ad Drogdensvej; men i de senere år har det nu tre gange set ud, som om det gamle store rytterhul periodevis er genopstået, når haverne på hjørnet af Vestgrønningen er oversvømmet.SAGNET


Iflg. sagnet knytter navnet Rytteren sig til en begivenhed, der ligger mange år tilbage:

En ungersvend havde på kroen fået en "kold skulder" af den pige, han havde bejlet til. Efter at have indtaget nogle flere genstande sprang han på sin hest og red i rasende fart ud af byen mod engene.

Det gik galt, da han lod hesten ride ud i vandhullet syd for byen. Da de nåede til midten, hvor der nærmest var bundløst, snublede hesten og både hest og rytter forsvandt.

Drogdensvej 20, Dragør
25. august 2020. Vandhullet eksisterer, men er ikke mere bundløst eller forbundet med kilde o.l. (Foto: Dines Bogø).OMBYGNING


I 1946 fik slagtermester Chr. Weber lavet en mindre ombygning i villaens stuetage. I 1959 blev der foretaget en noget større ombygning af stueetagen. Døren på nordsiden, hvor der oprindelig havde været indgang til fotografernes atelier, blev bl.a. sløjfet.NYE EJERE


Slagtermester Chr. Weber døde i 1988, og da Rigmor Weber døde 10 år efter blev villaen solgt. Køberne Anne-Mette og Claus Jørgensen fra "Villa Grænsen" på Kirkevej har ændret meget på indretning både i stuen og på 1.sal. Vinduer og døre er også udskiftet og haven er omlagt. Der er lavet en tilbygning. Rytterhullet er bibeholdt.

Villaen blev solgt igen i 2011.