Drogdensvej 27

Drogdensvej: Generelt
Dines Bogø
Drogdensvej ca. 1937. Farvelagt luftfoto fra Det Kgl. Bibliotek. Th. ligger den ubebyggede grund nr. 27, hvor der er opført en garage. (Foto: Det Kgl. Bibliotek. Digitalt farvelagt af DB.)

Drogdensvej i Dragør blev udstykket omkring 1909 og navngivet Drogdensvej i 1911.

Der gik mange år før den sidste grund blev bebygget.

Drogdensvej 23, 25 og 27 var oprindelig en grund omgærdet af en cementsokkel.

Dines Bogø
Matrikelkort, der viser udstykning af grundene (i 1920) langs Drogdensvej. Nr. 27-29, der fra 1943 hed Drogdensvej 27, er markeret med gul ring.
Dines Bogø
Dines Bogø
1916 og 1923. Th ligger Drogdensvej 27. En bar mark, hvor der senere opsættes rækværk, da der i 1923 opføres en garage på grunden. På nabogrunden blev der i 1930 opført en lille garagelignende bygning. (Fotos fra serie taget af landliggerfamilie. Arkiv: Museum Amager).
Dines Bogø
1929. Der var en fælles cementsokkel omkring de markerde grunde 23, 25 og 27. (Arkiv: Det Kgl. Bibliotek).

Luftfoto fra 1926 fra Kgl. Bibliotek. Tryk her...........................Luftfoto fra 1937 fra Kgl. Bibliotek. Tryk her.

Dines Bogø
Dines Bogø
Dines Bogø

Fotoserie 1937-38. (Arkiv: Det Kgl. Bibliotek). Tryk for større foto.

I 1939 købte Ida og Hening Sadolin (gift 1930) grundene matr.nr. 334eq og 334er, der sammenlagt i 1940 til Drogdenssvej 27. Fabrikejer P. Christiansen, købte grundene af Dragør Kommune, men han fik først skøde den 20. juni 1939 (efter sin død). Hanw enke sælger grundene til to vogmænd i Dragør, der videresælger til Henning Sadolin den 3. august 1939.

De sammenlagt grunde er på 1.182 M2 og arkitekt Ejnar Nielsen, Kbh. S. tegnede i 1939 den 1½-plans villa, der stod færdig i 1940.

Dines Bogø
Dines Bogø

1939-40. Fra Sadolins familiealbum. (Udlånt til Museum Amager).

Vejrhanen indeholder initialer for ægteparret, der fik opført huset. "IHS", Ida og Henning Sadolin. (Foto fra 31. august 2021 ses her.)

Dines Bogø
30. aug. 2021. Ældre garager i skellet mellem nr. 25 og 27. (Foto: DB).

På grunden var der i trediverne anlagt en tennisbane og i 1923 var der opført en garage for ejeren af Villa Ricordo, Batterivej 4. Garagen var i slutningen af besættelsen beslagt til en tysk officer, der boede på Dragør Badehotel. Der var sædvanen tro tinglyst bestemmelser om, hvilke aktiviteer, der IKKE måtte være på grunden. Se servitutter her.

I praksis har de servitutter sjældent betydning, men der et eksempel fra Dragør på, at naboer fik lukket en bisto under henvisning til bestemmelse om "beværternæring" i de gamle servitutter.

Dines Bogø
1940. Villaen ses fra havesiden. Børneværelset ligger 1. sal tv. I baggrunden ses Drogdensvej 20.

Sønnen Ole Sadolin (1933-2021) havde et meget stort værelse på 1. sal mod syd. Han overtog ½ af villaen i 1984, da hans far døde. (Henning Sadolin) 1906-83). Henning Sadolin havde et autoauværksted på Amager Boulevard og sønnen Ole blev senere autoreparatør i Sverigesgade i Sundby.

Dines Bogø
Dines Bogø

Næsten hele Drogdensvej i Kraks Vejvisere 1941 og 1944. Husnummerændringen over hele Dragør skete i 1943. (Sadolinfoto udlånt til Museum Amager).

Da Ole Sadolins mor Ida Angelica Sadolin født Wieder (1902-96) døde overtog han hendes andel. Se også Folketælling fra 5. nov. 1940.

Dines Bogø
Dines Bogø

Foto fra 1966 og nyere matrrikelkort med ændringer af skel.

Villaen "lignede sig selv". Ole Sadolin byggede ikke om og da han døde i 2021 blev villaen sat til salg.

Dines Bogø
Dines Bogø

Drogdensvej 27. 2019 og 2021. (Fotoarkiv: DB).

Huset er solgt ultimo juni 2021. Renovering, ombygning, nybygning? Det blev nybygning.

Dines Bogø
Dines Bogø

10. og 13. oktober 2021. (Fotos: Dines Bogø).

Dines Bogø
Tegning via Katrine Tholstrup.
Dines Bogø
4. januar 2022. (Foto: Dines Bogø).
Dines Bogø
25. juli 2022. (DB-foto).
Dines Bogø
30. december 2022. (DB-foto).
Dines Bogø
30. december 2023. Tilsyneladende nærmere byggeriet sig afslutningen. I baggrunden skimtes Batterivej 4, der ombygges og renoveres. (DB-foto).