Drogdensvej 27, Dragør, Sydamager........Webmaster: Dines Bogø

Drogdensvej: Øvrige husnr. Drogdensvej: Generelt ... Dines Bogø ... Sydamager: Generelt


Drogdensvej
Drogdensvej ca. 1937. Farvelagt luftfoto fra Det Kgl. Bibliotek. Th. ligger den ubebyggede grund nr. 27, hvor der er opført en garage. Tryk på foto for at se en forstørrelse.

Drogdensvej i Dragør blev udstykket omkring 1909 og navngivet Drogdensvej i 1911.

Der gik mange år før den sidste grund blev bebygget.

Drogdensvej 23, 25 og 27 var oprindelig en grund omgærdet af en cementsokkel.

Drogdensvej
Matrikelkort, der viser udstykning af grundene (i 1920) langs Drogdensvej. Nr. 27-29, der fra 1943 hed Drogdensvej 27, er markeret med gul ring.

Drogdensvej Drogdensvej
1916 og 1923. Th ligger Drogdensvej 27. Bar mark og senere med rækværk, da der i 1923 opføres en garage på grunden. På nabogrunden blev der i 1930 opført en lille garagelignende bygning. Tryk på foto for at se forstørrelse. (Fotos fra serie taget af landliggerfamilie. Arkiv: Museum Amager).

Drogdensvej
1929. Der var en fælles cementsokkel omkring de markerde grunde 23, 25 og 27. (Arkiv: Det Kgl. Bibliotek). Andre fotos fra 1926 og 1937 fra Det Kgl. Bibliotek ses ved tryk her og her.

Dragør - Dines Bogø Dragør - Dines Bogø Dragør - Dines Bogø
Fotoserie 1937-38. (Arkiv: Det Kgl. Bibliotek). Tryk for større foto.

I 1939 købte Ida og Hening Sadolin (gift 1930) grundene matr.nr. 334eq og 334er, der sammenlagt i 1940 til Drogdenssvej 27. Fabrikejer P. Christiansen, købte grundene af Dragør Kommune, men han fik først skøde den 20. juni 1939 (efter sin død). Han enke sælger grundene til to vogmænd i Dragør, der videresælger til Henning Sadolin den 3. august 1939.

De sammenlagt grunde er på 1.182 M2 og arkitekt Ejnar Nielsen, Kbh. S. tegnede i 1939 den 1½-plans villa, der stod færdig i 1940.

Ole Sadolin Ole Sadolin
1939-40. Fra Sadolins familiealbum. (Udlånt til Historisk Arkiv).

Vejrhanen indeholder initialer for ægteparret, der fik opført huset. "IHS", Ida og Henning Sadolin. (Foto fra 31. august 2021 ses her.)

Drogdensvej 27
30. aug. 2021. Ældre garager i skellet mellem nr. 25 og 27. (Foto: DB).

På grunden var der i trediverne anlagt en tennisbane og i 1923 var der opført en garage for ejeren af Villa Ricordo, Batterivej 4. Garagen var i slutningen af besættelsen beslagt til en tysk officer, der boede på Dragør Badehotel. Der var sædvanen tro tinglyst bestemmelser om, hvilke aktiviteer, der IKKE måtte være på grunden. Se servitutter her.

I praksis har de servitutter sjældent betydning, men der et eksempel fra Dragør på, at naboer fik lukket en bisto under henvisning til bestemmelse om "beværternæring" i de gamle servitutter.

Drogdensvej
1940. Villaen ses fra havesiden. Børneværelset ligger 1. sal tv. I baggrunden ses Drogdensvej 20.

Sønnen Ole Sadolin (1933-2021) havde et meget stort værelse på 1. sal mod syd. Han overtog ½ af villaen i 1984, da hans far døde. (Henning Sadolin) 1906-83). Henning Sadolin havde et autoauværksted på Amager Boulevard og sønnen Ole blev senere autoreparatør i Sverigesgade i Sundby.

Dines Bogø Dines Bogø
Næsten hele Drogdensvej i Kraks Vejvisere 1941 og 1944. Husnummerændringen over hele Dragør skete i 1943.

Da Ole Sadolins mor Ida Angelica Sadolin født Wieder (1902-96) døde overtog han hendes andel.
Se også Folketælling fra 5. nov. 1940.


Dines Bogø Dines Bogø
Foto fra 1966 og nyere matrrikelkort med ændringer af skel.

Villaen "lignede sig selv". Ole Sadolin byggede ikke om og da han døde i 2021 blev villaen sat til salg.

Dines Bogø Dines Bogø
Drogdensvej 27. 2019 og 2021. (Fotoarkiv: DB).

Huset er solgt ultimo juni 2021. Renovering, ombygning, nybygning? Det blev nybygning.Dines Bogø Dines Bogø
10. og 13. oktober 2021. (Fotos: Dines Bogø).Dines Bogø Dines Bogø
Tv: Tegning via Katrine Tholstrup. Th: 4. januar 2022. (Foto: Dines Bogø).Drogdensvej 27
25. juli 2022. (DB-foto).