Grosserer Kai Lippmann........ Dines Bogø ..........Webmaster: Dines Bogø
Kai Lippmann Kai Lippmann Kai Lippmann
Grosserer, instrumentmager Kai Olaf Lippmann. Født i København. 28. maj 1882. Død 18. oktober 1951 i Kastrup og begravet på Store Magleby Kirkegård. I 1942 sammen med sønnen Ole Lippmann.

Lippmann videreførte fra 1928 sin fars firma "Simonsen & Weels Efterfølger" og ændrede det til udelukkende, at forhandle forbindsstoffer og kirurgiske instrumenter.

På Sydamager er han kendt for at være medstifter af Museum Amager.

Kai Lippmann
Kai Lippmann havde en mening om værdien af, at kende sin historie.

Han var nær ven med Redningskorpsets direkør Sophus Falck, der havde sommerhus i Dragør. De havde mødt hinanden i Hærens Sanitetskorps. Han engagerede sig stærkt i Redningskorpset, hvor han blev en af Sophus Falcks mest betydningsfulde økonomiske støtter.

Lippmann var blevet skilt og måske ville han selv flytte ind på gården, men hans nødvendige afrejse til Sverige i begyndelsen af oktober 1943 ændrede hans planer? Kai Lippmann var i Sverige til Befrielsen i 1945.

Kai Lippmanns Allé
Under besættelsen fra foråret 1943 ejede Kai Lippmann gården på Stautz Allé 1 (A.P. Møllers barndomshjem).

Kai Lippmann Kai Lippmann Kai Lippmann
Fra svenske arkiver. Kai Lippmann afsejler fra Gilleleje sendt på aftenen den 3. oktober 1943 og ankommer inden midnat til Höganäs.

Den nye vej "Kai Lippmanns Allé" på marken syd for gården blev anlagt få år efter Lippmanns død. I 2014 eksisterede endnu et af de oprindelige vejskilte.

Kai Lippmanns Allé
I 1944 opførte Luftwaffe en lazaretbarak umiddelbart sydvest for Lippmanns gård.

Kai Lippmanns Allé
Artikel i Dragør Nyt 11. august 2009.

Kai Lippmanns Allé
Siden 1873 havde familierne på Elisenborg, Engvej 2 og beboerne på Stautz Allé 1 benyttet en direkte sti mellem de to ejendomme. Da Dragør Kirkegård blev udvidet hen over stien sørgede daværende ejer grosserer Kai Lippmann for, at en stiforbindelse blev tinglyst, som en yderligere sikkerhed for, at der ikke senere kunne opstå tvist om hævdvundne rettigheder o.l.


Artikel 2018 Artikel: Dragør Nyt Biografisk Leksikon .. Dines Bogø .. Dragør Lokalarkiv Gården på Stautz Allé 1951. Kirkebog .. Dines Bogø .. Simonsen & Weel Gravsted Sydamager: Generelt


Kai Lippmann, Museum Amager
Kai Lippmann omtalt i forbindelse med de første planer for etablering af museumsbygning i Store Magleby på Kirkevej 12. Læs artiklen i Politiken 1916 ved at trykke på tegningen.

Kai Lippmann, Museum Amager
Matr.nr. 15 f af Store Magleby By og Sogn havde Hartkornsejerne stillet til rådighed for museet. Først i 1951 blev grundstykket nedlagt og lagt sammen med Store Magleby Skoles matr.nr.

Kai Lippmann, Museum Amager Kai Lippmann, Museum Amager Kai Lippmann, Museum Amager Kai Lippmann, Museum Amager Kai Lippmann, Museum Amager
Gravsted nr. D29-D30 Store Magleby Kirkegård. 2008, 2013, 2014 og 2016. Renoveret i 2014.