Kommunalvalg - Dragør - nov. 2013........Webmaster: Dines Bogø
KONSTITUERINGSAFTALER


Er der to partier med meget forskellig opfattelse, der render sammen, hedder det: Udfordringer med at få synspunkterne til at mødes. Men det skal nok lykkedes med en positive vilje.

Er der to partier med tæt politisk opfattelse, der finder sammen, hedder det: Den mest naturlig konstellation og det vil give arbejdsro til gælde for borgerne! "Keine Hexerei, nur Behändigkeit". Ren magi eller politisk manipulation.Om natten kl. ca. 05.00 efter valget blev der lavet en konstitueringsaftale på rådhuset i Store Magleby. Liste-O var åbenbart klar over, at de ikke fik borgmesterposten, så bedre, at sælge sig dyrt til liste-A og håbe, at den siddende borgemester kunne skaffes tre mandater mere.

Liste-V og liste-T var ikke umiddelbart tilfredse med det hurtige tilbud fra liste-A. Forhandlere fra liste-C opfattede situationen som låst og eneste alternativ var en hurtig aftale "Den sorte Nat".

Aftalen tilgodeså ikke de forventninger flertallet af vælgerne havde haft til deres kandidater. Derfor grobund for nye forhandlinger i weekenden efter valget. Resultat blev en aftale nr. 2 mellem T, V og L samt i første omgang mindst Asger Larsen fra liste-C.

Liste-O var ikke tilfreds med at være skubbet helt ud og splittelsen i liste-C faldt heller ikke i god jord. Ny aftale, hvor nu liste-V fik tilbudt borgmesterposten. Nu var det pludselig vigtigt, at være landspolitisk, hvor man ellers tidligere sagde, at lands- og kommunalpolitik var noget helt forskelligt. Liste-T borgmesterkandidat udråbes til at være socialist, som forklaring på, at han ikke kunne sidde som borgmester i en borgerlig kommune.Hvem fupper hvem?

Hvem får flest ben?

Bogstavleg fortsætter.

Kan man ramme kandidaterne med noget fra deres privatliv?

Er den tidligere Dragørliste genopstået?

Er en tilbagegang fra 5 til 3 mandater en beskeden tilbagegang?

Hvem vinder i dysten? Underskriv flest aftaler på kortest mulig tid.

Hvor mange timer i træk kan man holde et løfte og en aftale?

Bogstavleg i Dragør
Bogstavleg i Dragør
Bogstavleg i DragørNEELS TORV I DRAGØR, SAMLINGSPUNKT


Lars Løkke og et cykelhold besøgte Dragør lørdag den 2. november 2013. Ud over Venstrefolk var der mange repræsentanter fra andre partier, der også gerne ville hilse på.

Den afgående fulgekonge Dines Bogø fra Dragør Borgerforening forlod et kort øjeblik de repræsentative pligter i Beghuset og kiggede forbi på Neels Torv.

Neels Torv Neels Torv Neels TorvHELT PRIVAT FORMODNING (*):


Liste. Partinavn.................. Valgliste
opstilling........
Teknisk
valgforbund.
Borgmester
kandidat.................
Nuv.
mandat..
Forventet
mandat *..
Resultat
2013..
A Socialdemokrater Partiliste ? Allan Holst 5 3 3
B Radikale P-Sideordnet Forbund 1 Anne Grønlund 0 0 0
C Konservative P-Sideordnet ? Kenneth Gøtterup 3 3 3
I Liberal Alliance P-Sideordnet Forbund 2 Kim Dupont 0 1 0
L Amagerlisten Partiliste Forbund 1 Svend Mathiasen 0 1 1
O Dansk Folkeparti P-Sideordnet Forbund 2 Morten Dreyer 1 3 2
T Tværpolitisk P-Sideordnet ? Peter Læssøe 3 2 3
V Venstre P-Sideordnet Forbund 2 Eik Dahl Bidstrup 3 2 3
Vælgermøde: Wiedergården Bobler m.v. 2013 6. nov. 2013. Beghuset ... Dines Bogø ... Kommunedata. Off. Tal Tidligere kommunalvalg Kommunalvalg 2017


BOLCHER, POLITISKE BEN OG VALGFLÆSK:


Morten Dreyer
Jeg får mindst fire
pladser i byrådet.


Konservative
Vi får alle vores 18
kandidater i byrådet.


Ny lokaliste
Hørt ved et Sven(d)egilde. SM er sagen.
... Dines Bogø ... Lars Løkke Rasmussen
Venstrefolk hilser på fugle-
kongen foran pressen.


Radikal farve
Snyder indpakningen?
Tryk på foto.


Vi er det ægte ikke landspolitiske parti
Vi er det eneste rigtige
ægte helt lokale parti.
... Dines Bogø ... Partiliste - Vi ved bedre end vælgerne
Glem alt om kandidaterne.
Vi har allerede valgt for vælgerne.


De rigtige liberale
Vi er de rigtige liberale.Dines Bogø
Det er politikerne,
der er i fokus.SPØRGMÅL TIL DE LOKALE PARTIER:


Liste A:
Synes I selv det er demokratisk over for vælgerne, at I fortsat anvender partiliste. Partiet har større indflydelse på, hvem der vælges end vælgerne har?

Har partiet fået en endnu mere ægte rød profil efter, at det tidligere liste-F / liste-T medlem nu opstiller for liste-A?

Liste B:
På landsplan mener liste-B, at man skal tømme flygtninge- og asylcentre og flytte beboerne ud i samfundet! Vil liste-B lokalt anbefale, at man enten tvangsflytter de nuværende beboere i Engparken eller Strandparken for at give plads til de nye fra lejrene? Hvor vil man anbringe de forviste Dragør-familier?

Liste C:
Borgmester for en borgerlig/liberal koalition? Kan man forestille sig en anden Liste-C kandidat, som borgmester end spidskandidaten?

Liste L:
Hvilken fløj vil liste-L pege på, hvis det ikke kan blive en kandidat fra jeres liste?

Liste T:
Hvilken fløj vil liste-T pege på, hvis det ikke kan blive en kandidat fra jeres liste?KOMMENTAR TIL TEKNISK VALGFORBUND:


Pr. 5. oktober 2013 var der kun indgået et valgforbund, men man må forvente, at der kommer flere Tekniske Valgforbund.

Man forpligter sig normalt ikke til ret meget i et valgforbund ud over, at man kan glæde hinanden med udbytte af ellers "overskyende stemmer".

12. oktober 2013 blev det kendt at tre partier på den borgerlige/liberale fløj har indgået Teknisk Valgforbund.KOMMENTAR TIL OPSTILLINGSMETODE:


PARTILISTE

Partiet har besluttet kandidatrækkefølge og vælgernes personstemmer har mindre betydning. Partiet har ønsket absolut indflydelse.

PRIORITERET SIDEORDNET

Vælgernes personstemmer har stor betydning, men er nok påvirket af rækkefølge på listen.

Partiet har ønsket moderat påvirkning af vælgerne.

Alle partier har anbragt borgmesterkandidaten øverst.

Rækkefølgen af kandidaterne afspejler både partiets ønske og de enkelte kandidater ønske. Alder og køn er også set anvendt ved prioritering af listen.

ALFABETISK SIDEORDNET

Vælgernes personstemmer har stor betydning, men kan blive påvirket af den sorterede navnerække kandidaterne står i.

Partiet har ønsket minimal påvirkning af vælgerne.

Anvendes yderst sjældenet, da man ofte vælger borgmesterkandidat som nr. 1 og så evt. alfabetisk eller kønsopdelt for øvrige på listen. Ingen i Dragør anvender alfabetisk opstilling. En enkelt liste anvender dog alders- og kønopdeling.