"A.P. Møllers Sti" ulovligt afspærret........Dragør.........Webmaster: Dines Bogø
Den ultrakorte version


A.P. Møllers Sti
Gul: Sti anvendt permanent fra 1873 mellem ejendommen Stautz Allé 1 og Engvej 2. Fra 1890 via grusstier på festplads. Fra 1947 via grusstier på kirkegård. Sort: Markerer låge, der er fjernet og adgang afspærret uden varsel juni 2016.

I ca. 200 år har der været en stiforbindelse fra gården Stautz Allé 1 til området ved Elisenborg, Engvej.

Ført over en eng, hvor der var kreaturer. Fra 1890 var der festplads på stedet.

Der har været låge fra før 1890 og fortsat låge, da området i 1947 blev en del af Dragør Kirkegård.

I juni 2016 lod forkvinden for Dragør Menighedråd lågen fjerne uden varsel og spærrede stien med hegn.

Ikke underligt, at beboerne på Stautz Allé forlangte, at lågen straks på genopsat og hegn fjernet.

Menighedsrådet svarede, at det så de ingen grund til også uanset Hævdvunden ret og Tinglysning.

Efterfølgende fremgår det, at Menighedsrådet overhovedet ikke aner, hvor skel befinder sig.Ærgerligt, at Menighedsrådet ikke kunne spørge en advokat om Hævdloven i stedet for at tvinge naboer til at bruge tid på stævning af Menighedsrådet ved domstolene.

Ærgerligt, at der ikke i Menighedsrådet er medlemmer, der kan huske, hvordan forholdene var i den del af kirkegården for 20 år siden og bagud.

Ærgerligt, at Menighedsrådet bevistløst gentager deres påstand om, at domstole nu skal afgøre om deres uvarslede overgreb er lovstridigt.Menighedsrådet oplyser, at de af Plan- og Teknik er velinformeret om, at Hegnslov ikke kan bruges i dette tilfælde, men at det er Hævdloven, der gælder. Selv om PogT havde oplyst Menighedsrådet om, at det slet ikke er kirkegårdens tinglyste areal, har det ingen betydning i denne sag.

Menighedsrådet har på Lokakarkivet fået oplyst, at der er korrespondance og foto fra omkring år 1900 vedr. sti og låge.

Ufatteligt, at man så alligevel gennemføre aktionen, hvor man uden at informere eller rådspørge naboer bare afspærrer stien med et hegn. Inden hegnet blev opsat fortalte udsendt fra MR til naboerne, at hegn ville blive oprettet samtidig med opretning af stolpe til låge, der var slået skævt af væltet træ fra kirkegården.

På det tidspunkt havde man allerede på et MR-møde måneden før besluttet af lågen skulle fjernes. Så der havde været tid til at samtale med naboerne eller skrive, som er den form Menighedsrådet foretrækker som kommunikation.Begravelsesplan
I sognegården hænger denne tegning fra 2000, der viser Begravelsesplanen for kirkegården. Viser ikke hvilket jordareal kirkegården ejer og det areal de yderligere disponerer over. Bemærk at landskabsarkitekten har indtegnet stien til Stautz Allé 1, lidt nord for containerpladsen.

Se diverse links nedenfor:Gården på Stautz Allé ... Dines Bogø ...