A.P. Møllers fødehjem ved Dragør Kirkegård


Webmaster: Dines Bogø


Gården på Stautz Allé ... Dines Bogø ...Skibsreder Hans Nielsen Jeppesen fra Dragør købte i 1873 gården på Stautz Allé på grænsen mellem Dragør og Store Magleby.

Jeppesens datter Ane og svigersønnen Peter Mærsk Møller flyttede ind i nuværende Stautz Allé 1C-1E. Ane og Peter Mærsk Møllers søn Arnold Peter blev født 2. oktober 1876. Otte år efter flyttede familien til Svendborg, da A.P. Møllers moster Christine Stautz og hendes mand, murermester H. Stautz købte huset.

Gården set fra vest før tilbygningen til stuehuset blev opført. Til venstre skimtes spiret på Dragør Kirke. (Foto fra 1903 er udlånt af Dragør Lokalarkiv).


Fra gammel tid har der været tilknytning mellem familierne Jeppesen, svigersønnerne Møller og Stautz og Dragør Kirke. I 2009 nød Dragør Kirke godt af en donation fra A. P. Møller's fond.
Direkte afstand (gul) mellem Elisenborg (grøn) og Stautz Allé (rød) er 75 m. I 1800-tallet var det hen over marken og fra ca. 1890 var det over græsplænen på "Festpladsen" i "Forskjønnelseskommiteens" anlæg. Kommiteen senere kendt som "Dragør Fremmes". Kirkegården (blå) blev udvidet mod syd sidste gang i 1947.

Skibsreder Jeppesens svigersøn Murermester Hans Ferdinand Stautz overtog ejendommen i 1884. Murermesteren var bl.a. med til at bygge Dragør Kirke 1882-1885. Slægtning til A.P. Møller og efterkommer af H. Stautz (1855-1936) bor stadig på ejendommen.

Da foreningen Dragørs Fremme omkring 1890 anlægger "Festpladsen" får murermester Stautz flyttet stien mellem sin gård og pladsen lidt nordligere, fordi der er plantet i anlægget lige ud for den tidligere udgang.


Gårdejer, murermester Hans Satutz (svoger til A.P. Møllers mor) ønsker at flytte sin udgang ca. 28 m nordligere.

Foreningen "Dragørs Fremme's" gartner har nyplantet lige foran udgangen fra gården. Den omtalte sti i Sydøstlig retning eksisterer stadig. Stien blev bibeholdt, da området blev en del af kirkegården i 1947.

På det tidspunkt havde familierne ikke vundet hævd på stien, da den kun havde eksisteret i ca. 16 år. (Afskrift: Dragør Lokalarkiv).
I 1903 bliver den daværende låge fotograferet. Her i Stautz Allé's østskel. Overligger hentes af Dragør Museum omkring 1940 og lågen bliver skæv og forfalder. ( Fotoarkiv: DLA.)
1926. Området syd for Kirkegården er stadig "Festplads". Man fornemmer stien på tværs over arealet fra Elisenborg til Stautz Allé.


1931. Kirkegården udvides lidt mod syd.


1933. Kirkegården er nu udvidet lidt. Man ser tydelig stien mellem Stautz Allé og Elisenborg.
1946. Umiddelbart før træer bliver fældet og Kirkegården for sidste gang udvides mod syd. Matrikulært bliver "A.P. Møller-stien" lagt i skel mod vest. Stautz Allé og Elisenborg er markeret med gul stjerne.

I 1947 blev Dragør Kirkegård udvidet mod syd med den gamle festplads. Den nye del af Kirkegården blev indhegnet og der er forsat låge i hegnet ind mod haven til Stautz Allé. På lågen står der "Privat - Ingen offentlig gennemgang". Det er en tjæret trådlåge. Hegnet reguleret omkring 1960 og flyttes hen over stien, metallåge med nøgle isættes. I praksis spærres den matrikulerede sti, da vejplads anlægges syd for kirkegården.


Da kirkegården igen bliver udvidet mod syd, tegnes ny plan. Fotoarkiv: DLA.


En sti på 5 m på Kirkegårdens side langs med haven til Stautz Allé blev aldrig formelt en del af Kirkegården, men er fortsat formelt en del af Det grønne område ved Blushøj.

Stien blev ikke anvendt senere, da beboerne og gæsterne til gården benyttede grusstierne på Kirkegården. Til gengæld kunne kirkegården anvende arealet, hvor den tinglyste sti blev lagt og stadig ligger (2016).

Efterfølgende er der sat lås i lågen, der blev anvendt af beboerne og deres gæster på gården Stautz Allé 1.


1954. Den gamle græsvold og grøften ligger ligger i det matrikulerede stiareal. På dette tidspunkt er stien ikke indhegnet som del af kirkegården. Off. ligger skellet mellem den tildækkede grøft og jordvolden. Jordvolden ligger på vestsiden af grøften og hegnet er fejlagtigt opført på vestsiden af jordvolden nu et godt stykke inde i Store Magleby Sogn.


1966. Det matrikulerede stiareal langs vestsiden ses ikke, da beboerne anvender den sti personalet fra Kirkegården har lagt i forbindelse med det øvrige stisystem.Dragør Kirkes Meninghedsråd spærrer "A.P. Møller Stien" uden varsel. Læs videre nedenfor på links. Links: Gården på Stautz Allé