GJT - Gabriel Jensens Traktørsted..........Webmaster: Dines Bogø


En feriekoloni med ny funktion fra 21. juli 2021.


Gabriel Jensens Traktørsted
21. juli 2021. Traktørstedet åbner. (Foto: Dines Bogø).
Gabriel Jensen: Generelt ... Dines Bogø ... Dragør Søndre Batteri


Udflugter i lånte bygninger

Fra 1933 lavede Gabriel Jensen ferieudflugter til Dragør for Københavnske skolebørn. Man benyttede bl.a. Arne Jacobsens store Badetablissement, der var opført samme år.Egen feriehytte

I 1942 opført Amager Rotary en permanent feriehytte til Gabriel Jensen. Den lå ved anlægget tæt ved Enggården. Da Strandjægervej skulle udbygges blev feriehytten i 1953 flyttede nærmere stranden.Feriekoloni 1971


Gabriel Jensens Traktørsted
21. juli 2021. Feriekolonien, der nu også anvendes som traktørsted, er opført i 1971 af tømrermester Bent Bülow.

I 1971 blev der opført en hel ny feriehytte, der stadig eksisterer. Den ligger på Batterivej 15 lige ved Dragør Søbad med egne toiletter. Det var den lokale tømrermester Bent Bülow, der byggede feriehytten, der fra onsdag den 21. juli 2021 har fået en ekstra funktion.

Gabriel Jensens Traktørsted
23. juni 2019. Traktørstedet ligger tæt ved Dragør Søbad.

Gabriel Jensen arrangeret stadig udflugter, men efterspørgslen er ikke så stor, som for år tilbage. 2-3 uger om året benyttes feriekolonien i Dragør og resten af tiden udlejet som traktørsted. Gabriel Jensens øvrige feriekolonier er afhændet.Traktørsted - Nye tiderGabriel Jensens Traktørsted Gabriel Jensens Traktørsted Gabriel Jensens Traktørsted Gabriel Jensens Traktørsted
Nicolai Pii og Anders Højrup. Begge med lokaltilknytning, tilbyder is, kaffe, panini, saft, sodavand m.v.

Der er åbent hver dag april-september kl. 11-20.

Det var ikke kun gæsterne på Amarminoen, der kiggede forbi, men mange lokale havde fundet vej til Traktørstedet.

På åbningsdagen var Dragør ældste på 107 år forbi behørigt transporteret på rickshaw af de frivillige lokale cykelpiloter.

Gabriel Jensens Traktørsted Gabriel Jensens Traktørsted Gabriel Jensens Traktørsted Gabriel Jensens Traktørsted
Glimt fra åbningsdagen, hvor der hele tiden kom nye kunder.

Mere i medierne og netsiden www.GJT.DK er under opbygning.

Aftalen med Fredningsnævnet, Dragør Kommune og Gabriel Jensens forretningsfører løber foreløbig i 3 år.

Gabriel Jensens Traktørsted Gabriel Jensens Traktørsted Gabriel Jensens Traktørsted
Skilte ved stien til Dragør Søbad. Traktørstedet har egne toiletter og det off. ligger stadig på bagsiden. Stien med Amagerminoen passerer lige forbi.