Vagtbygningen på Sydstranden......Webmaster: Dines Bogø

Sydamager: Generelt

Har der været en Vagtbygning på Sydstranden? Der lå en ældre mindre villa midt på Krudttårnsvej, men var det ikke en kommunal bygning? Var det en "Musikdirektør", der boede i den villa?

Vagtbygningen på Sydstranden - Dines Bogø
1936. Vagtbygning/Opsynsbolig på Krudttårnsvej opført ca. 1810 og nedrevet ca. 1971.

Hvad er nu det med en "Vagtbygning på Sydstranden"?Krudthuse på Amager


Om morgenen den 31. marts 1779 skete der en alvorlig ulykke i København. Et af hærens krudthuse ved Østerport sprang i luften.

Kong Chr. VII bestemte, at krudt fremover skulle opbevares uden for Københavns volde, og derfor blev der i årene 1780-83 bl.a. opført syv større krudthuse på Amager.

Vejen der senere forbandt fem af de større krudthuse er nuværende Amager Strandvej, der tidligere naturligvis hed Krudttaarnsvej. Vejen på Sydamager, hvor de sidste to krudthuse ligger, hedder stadig Krudttårnsvej.

Med passende mellemrum var der opført vagtbygninger til det mandskab, der skulle bevogte krudtmagasinerne/krudthusene.

Vagtbygningen på Sydstranden - Dines Bogø
1941. Tegninger af opsynsbygning på Krudttårnsvej i Dragør. (Søværnets Bygningsvæsen, Rigsarkivet).Vagtbygningen på Krudttårnsvej i Dragør


Vagtbygningen, der blev opført på Sydamager nogle år efter de to krudthuse, var 1 etages grundmur med loft og tegltag. Grunden på sydsiden af Krudttårnsvej på lidt under 1.000 m2 svarer nærmest til beliggenheden af nuværende ejendom Rødtjørnen 2-4.

Vagtbygningen på Sydstranden - Dines Bogø
1959. "Strandpark 1" under anlæg. Over for Strandvænget ses "Opsynsbygningen". Ved siden af ligger "Den sorte Sti", som medlemmerne af "Sydstrandens Fremme" brugte, når de skulle til foreningens badebro.

Ud over selve huset var der på grunden en hestestald, latrin, vaskeskur og et vognskur.

I 1879 blev huset udvidet og det skiftede samtidig status fra vagthus til "Bolig for opsynsmand". Den sidste større ændring blev foretaget i 1941, hvor der blev opsat et nyere køkken med komfur.

"Marinemisteriets Opsynsbolig" er senere beskrevet som gulkalket med tegltag. Det var længeformet og lå øst-vest. Lignede fiskerhus. På sydsiden var stort udhus af træ.

Vagtbygningen på Sydstranden - Dines Bogø
1967 "Den sorte Sti". I baggrunden skimtes Strandvænget og til højre for damen med barnevognen ses beplantning omkring "Opsynsboligen". (Foto udlånt af Christian Clausen).Opsynsmanden


Ud over at føre tilsyn med krudthusene skulle opsynsmanden og vagterne også passe de vejbomme, der var opsat på Krudttårnsvej.

Vagtbygningen på Sydstranden - Dines Bogø
Matriklen er nedlagt og er nu de del af matr.nr. 334 up "Boligselskabet Strandparken". (Foto: Geodætisk Institut).

Tre bomme er omtalt af lokale på Sydstranden. En bom ud for krudthuset på Krudttårnsvej 31. En bom ud for vagthuset og endelig den sidste bom tæt ved Fælledvej ud for det nyere krudthus fra 1871.

Vagtbygningen på Sydstranden - Dines Bogø
Ca. 1925. Bommen på Krudttårnsvej ved Sydstrandsvej. Man kunne køre på cykel i et lille sving uden om bommen, men man skulle passe på vandgraven, der først blev opfyldt i tresserne. (Foto udlånt af Eddy Andersson).

Efterhånden som områderne på nordsiden af Krudttårnsvej blev udstykket (fra 1918), blev der udleveret nøgler til beboerne, så opsynsmanden og vagterne ikke i tide og utide skulle ud for at åbne en bom.

Da der lige før besættelsen forsøgsvis blev etableret busdrift på Sydstranden, stod bommene permanent oppe og efterfølgende blev de fjernet efter nogle år.

Vagtbygningen på Sydstranden - Dines Bogø
14. maj 2010. Indkørslen til Vagthusets grund ses stadig meget tydeligt også i jorden. (Foto: Dines Bogø)."Krudt-Peter"


Den mest kendte opsynsmand var Jens Peter Sofus Martin Petersen (1866-1941). Han kaldte sig musikdirektør.

Hans tilnavn var "Krudt-Peter" og hans messinghornorkester spillede til fester og større begivenheder, f.eks til fastelavn. Han sørgede fra musikvognen for god stemning. En af de mange Amager-sange er skrevet af Sofus Petersen.

Vagtbygningen på Sydstranden - Dines Bogø
Opsynsmand ved krudthusene, forh. Underkanoner i Søetaten Sofus Petersen (midten) på Sydstranden 1936.

Sofus Petersen og hustruen Kristine ejede Strandgade 5 i Dragør, der periodevis var udlejet.

Vagtbygningen på Sydstranden - Dines Bogø
Det var ikke så hemmeligt dengang. Vagthavende hed Sofus og man kunne altid ringe på DR nr. 46 til Opsynsboligen. Senere tog Sofus Petersen tlf. nr. 46 med til Strandgade 5. (Kraks Vejviser 1920).

Ældre har fortalt, at Sofus Petersens heste kendte vejen til stalden på Krudttårnsvej, så hvis Sofus var blevet lidt træt i øjnene, skulle de nok komme hjem alligevel.

Vagtbygningen på Sydstranden - Dines Bogø
1963. Højeste husnummer var 191, så måtte opsynsboligen hedde 251 regnede man ud på Dragør Rådhus på Stationsvej. Længere mod vest var der ikke bebyggelse. Hvad de gjorde i Store Magleby kommune med Krudttårnsvej på den anden side af Store Magleby Strandvej, var deres problem. Nå Store Magleby kommune løste det ved fra 1965 at omdøbe deres del af vejen til Bachersmindevej. (Kraks Vejviser).

Vagtbygningen på Sydstranden - Dines Bogø
1966. Opsynsboligen ligger stadig som fra 1810 uberørt af nærliggende byggeri. (Foto: Dragør Kommune).Kommunen overtager


Mange husker den senere opsynsmand Aage Fasting Jensen.

Dragør Kommune købte Krudthus VI (lokalt omtalt som Krudthus 1) og opsynsboligen i tresserne af Forsvarets Bygningstjeneste. Kommunen udlejede det tidligere vagthus til kommunalt ansatte. Sidste lejer var en medarbejder på gasværket på Stationsvej.

Vagtbygningen på Sydstranden - Dines Bogø
Udsnit fra august 1970. Bag den ældste del af Strandparken ses "Søetatens tidl. opsynsbolig", hvor Rødtjørnen 2-4 senere bliver opført. (Historisk Arkiv, Dragør).

I begyndelsen af halvfjerdserne blev ejendommen nedrevet, da Boligselskabet Strandparken opførte ejendommen Rødtjørnen 2-4.

Vagtbygningen på Sydstranden - Dines Bogø
År 2014. Militærets tidligere grund markeret på nyere teknisk kort. (Dragør Kommune).