Zone ambulancefly OY-DIZ på facade på idrætshal....
Webmaster: Dines Bogø


Artikler i Dragør Nyt og Amager Bladet
Ny facade skulle have været afsløret 8. november 2017. Udskudt og et andet firma opsatte facaden i januar 2018.
Mere om Hollænderhallen Mere om OY-DIZ Artikel i Dragør Nyt ....... Dines Bogø ...... Generelt om Zonen Artikel i Amager Bladet ....... Dines Bogø ...... Artikel 1: Facade Artikel 2: Facade


Et kendt fly på Hollænderhallens facade

Udsmykning af Hollænderhallens facade er vedtaget. Der har flere forslag og man har valgt et motiv, der både fortæller om den oprindelige hal, perioden og det nutidige fredelige formål.

Hallen "Werft Magleby" blev opført i 1944 af Luftwaffe. Her skulle der foretages vedligeholdelse og reparationer af fly. Efter befrielsen var der i to år flygtningelejr. Forsvarsministeriet anvendte derefter området til 1968, hvor Store Magleby kommune overtog jord og bygningen.

OY-DIZ som facademotiv, Hollænderhallen i Dragør
Maj 1945. Luftwaffe-personel har forladt hangaren og efterladt ca. 175 fly i og ved lufthavnen.

OY-DIZ som facademotiv, Hollænderhallen i Dragør
1945-1947 blev hangar, sidebygninger og seks svenske barakker anvendt som flygtningelejr.


Facebook: 1. januar 2017

OY-DIZ

Facaden mod parkeringspladsen bliver nu udsmykket med et motiv af et meget kendt fly.

Zone-redningskorpset, der også havde en flytjeneste, fik netop i sommeren 1944 leveret et nyt ambulancefly fremstillet af firmaet, der var kendt som "Kramme og Zeuthen". Typen var KZ IV og flyet fik kendingsbogstaverne OY-DIZ.

I april 1945 benyttede den svenske greve Folke Bernadotte flyet, da han forhandlede med tyskerne om frigivelse af danske og norske KZ-fanger.

I 1949 fik OY-DIZ navnet "Folke Bernadotte" til minde om den afdøde greve.

OY-DIZ som facademotiv, Hollænderhallen i Dragør OY-DIZ som facademotiv, Hollænderhallen i Dragør
Flyet blev renoveret efter et havari i 1979. KZ IV var specialdesignet som ambulancefly til brug for Zone-Redningskorpset. Flyet var indrettet til at transportere to patienter på bårer, to ledsagere og en besætning på to mand. I 1949 fik Zone-redningskorpset leveret et søsterfly. Foto udlånt af Thorbjørn Brunander Sund. Et af fire motiver i firmærkeserie fra 2006 med danske fly.

Falck-Zonen solgte flyet og i årene 1964-1979 anvendte firmaet "Aero Kort A/S" i Store Magleby det i forbindelse med luftfotooptagelser. Firmaets direktør Ditlev Valbjørn, der var flyttet til Dragør, havde sine fly i hangarer i Lufthavn Syd.

I dag er flyet en af hovedattraktionerne på Danmarks Flymuseum og i dagene 18.- 20. august 2017 deltager flyet i det store årlige Roskilde Airshow.

OY-DIZ som facademotiv, Hollænderhallen i Dragør OY-DIZ som facademotiv, Hollænderhallen i Dragør
1973. Ditlev F. Valbjørn (1913-2005) har været ved Luftmarinestationen, B&O, Herstedvester Radio, firmaet Elektromekano, Det Danske Luftfartsselskab. I 1942 startede han sin egen radioforretning i Kastrup. I 1960 etablerede han firmaet Aero Kort i Løvegården på Hovedgaden i Store Magleby. Dines Bogøs idé til motiv på sydsiden af facaden, som Kommunalbestyrelsen åbenbart er blevet inspireret af. (Collage: Peter Wendelboe).KZ-IV. Hollænderhallen
Et tidligt arkitektudkast til en facade opbygget på plader.

KZ-IV. Hollænderhallen KZ-IV. Hollænderhallen KZ-IV. Hollænderhallen
14. januar 2018. Der arbejdes på facaden.KZ-IV. Hollænderhallen
22. juni 2018 markerer man afslutning af arbejdet på 1. etape.

KZ-IV. Hollænderhallen
11. februar 1944 kunne an læse om det nye fly. Det blev stationeret i København lufthavn.