Endelig: "METRO KOMMER TIL DRAGØR". Bogø . Webmaster: Dines Bogø

Sydamager: Generelt ... Dines Bogø ... Øvrige artikler


Efter lange og mange, men fortrolige møder, kan det nu offentliggøres:


Lagt på nettet. 1. april 2023.

Metrolinje M2 forlænges fra Københavns Lufthavn til Dragør. I.flg. det aftalte bliver der en station på Ryvej tæt ved A.P. Møllers Allé. Samtidig anlægges der et større parkeringsområde umiddelbart op ad Metro-stationen.

Næste Metro-station bliver under Dragør Centret i forbindelse med det eksisterende underjordiske parkeringsanlæg. P-anlægget udbygges kraftigt.

Endestation bliver på Neels Torv under den tidligere Irma-forretning. Hele ejendommen er købt af Metroselskabet og der er allerede lavet aftale om udlejning af de fleste lokaler.

Dragør bibliotek flytter til den nye adresse og i stueetagen etableres biograf, der indrettes, så lokalet også kan bruges til konferencer o.l.

Flere private har allerede givet tilsagn om at leje sig ind i ejendommen.

Man forventer at hele anlægget kan etableres rimeligt hurtigt, da lange strækninger mellem stationerne vil ligge i ubebyggede områder.

1. april Metro til Dragør
Således vil linjeføringen blive fra Kystvejen til Dragør Gl. By.

1. april Metro til Dragør 1. april Metro til Dragør 1. april Metro til Dragør 1. april Metro til Dragør
Stationerne på strækningen i Dragør.Forhandlingerne har været ført af borgmester Kenneth Gøtterup og 3. viceborgmester Flemming Blønd. Nu skal byrådet tage stilling til oplægget og borgmesteren oplyser samtidig:

"Vi har allerede fået forhåndstilsagn fra Statens Udligningsfond, Regionens Mellemregningspulje, Natur- og Miljørådet og Øresunds-Fonden".

Flemming Blønd, der også sidder i Teknik- og Infrastrukturudvalget, tilføjer, at det for ham har været vigtigt, at bibeholde Dragørs egenart og samtidig sikre de bedste trafikale løsninger for borgerne.