Store Magleby havde eget postnummer..Webmaster: Dines Bogø

Sydamager: Generelt

Som bekendt har vi postnummer 2791 på Sydamager, der dækker hele Dragør kommune og lidt mere.

Store Magleby havde eget postnummer - Dines Bogø
"2792 Store Magleby" i årene 1971-1999. Postekspeditionen lå i kommunens ejendom i "Store Maglebygård", Møllegade 10. (Foto: 22. marts 1971. Post- og Telegrafvæsenets arkiv).

Den sydlige del af Københavns Lufthavn har også postnummer 2791 og det samme er gældende for et andet men større område i Tårnby kommune, der ligger ved Kongelundsvej/Tømmerupvej.

Store Magleby havde eget postnummer - Dines Bogø
Området som blev betjent fra Store Magleby postkontor. (Boghandler Blochs kort fra 1945).

Hvorfor nu det sidste? Kan kommunegrænser og postdistrikter ikke bare følges ad?

Ser man på bykort fra før 1971 giver det mening. Dengang var Sydamager ikke delt af bane 04L/22R.

Fodposten skulle udbringe forsendelser og mest praktisk var det at gå til Sydamager fra Store Magleby postkontor, der lå nærmere end Kastrup Postkontor.1850


I 1872 genåbner man et brevsamlingssted på Hovedgaden i Store Magleby. Det første åbnede i 1850, men blev lukket igen i 1857.

Da Amagerbanen åbner i 1907, flytter man postekspedition til et såkaldt jernbanebrevsamlingssted i stationsbygningen på Nordre Dragørvej 8.

Store Magleby havde eget postnummer - Dines Bogø
Postekspedition fra 1950 til 1971 i Hovedgaden 24. (Foto: 22. marts 1971. Post- og Telegrafvæsenets arkiv).

Store Magleby havde eget postnummer - Dines Bogø
Ekspeditionslokalet i Hovedgaden 24. (Foto: 22. marts 1971. Post- og Telegrafvæsenets arkiv).

Da jernbanestationen i 1932 bliver ubetjent flyttede man postekspeditionen til en bygning på Hovedgaden tæt ved Kirkevej. Derfra otte år senere lidt nordligere på Hovedgaden for i 1950 at flytte til Hovedgaden 24.

Store Magleby havde eget postnummer - Dines Bogø
15. juli 2012. Hovedgaden 24. Her var der postekspedition i over 20 år. (Foto: Dines Bogø).1971-1999


I 1971 blev ikke bare Englandsvej omlagt og ført i tunnel, men Post- og Telegrafvæsenet ændrede også samme år på den interne opdeling af postdistrikterne Dragør og Store Magleby. Man flyttede postgrænse 2792 mod øst. De nye områder langs Hartkornsvej kom til at hedde "2792 Store Magleby".

Store Magleby havde eget postnummer - Dines Bogø
Postekspeditionen 1971-1999, Møllegade 10A. Postinspektør Jørgen Fuglsang byder velkommen. Postmester Edith Bøgsted fra Dragør Postkontor lytter. (Foto: 22. marts 1971. Post- og Telegrafvæsenets arkiv).

Det holdt ikke så længe, fordi allerede 1. april 1974 blev postdistrikt "2792 Store Magleby" nedlagt og sammenlagt med "2791 Dragør" inkl. områderne i Tårnby kommune.

Internt bibeholdt man postnr. 2792, fordi man stadig havde et postindleveringssted i Møllegade 10A i Store Magleby fra 1971 til 1999.2793 Søvang m.v.


Findes der også et postnummer "2793 Søvang"? Nej.

Islands Brygge vil også gerne hedde "2301 Islands Brygge", men det er ikke ændret endnu.

I nyere tid er det lykkedes at få ændret og opdelt postdistrikter. Den del af Frederiksberg, der hørte under 1800-1999 Kbh. V. blev f.eks. ændret til Frederiksberg C.

Den del af "2860 Søborg", der lå i Gentofte Kommune, blev i 2004 til postdistrikt "2870 Dyssegård".Nummersystemer


Men nok tvivlsomt om PostSverige vil ændre på postdistrikterne på Sydamager. Man kunne finde på at spørge: Hvis kommunegrænserne bliver ændret, skal postdistrikter så også ændres?

Postnumre blev indført i Danmark. pr. 20. september 1967 og året efter den 2.april blev vi alle udstyret med et cpr.nr. Man markerede ikke 50 års jubilæumsdag for cpr.nr. i foråret 2018.