Baneengen i Dragør

Dines Bogø - Amagerbanen - Baneengen
Projek Amagerbanen i 1906. I skitsen kan man se, at planlæggerne vil udvide arealet ved Dragør station. Det fremgår også tydeligt i dag, når man ser på matrikelkort for Baneengen.
Dines Bogø - Amagerbanen - Baneengen
På foto fra 1929 ser man Dragør Station, banen mod vest og overkørsel på "Grønvejen". Længere mod vest ses let buet strækning med grantræer på begge sider af skinnerne.
Dines Bogø - Amagerbanen - Baneengen
Ca. 1939. "Grønvejen" set mod nord fra Kirkevej.
Dines Bogø - Amagerbanen - Baneengen
Lidt vest for Dragør station passerede banen "Grønvejen" og yderligee lidt længere mod vest blev banen ført gennem en lavning, kaldet "Granerne". I dag ligger Banestien på strækningen.
Dines Bogø - Amagerbanen - Baneengen
Omkring 1940. Et Amagerbanetog har forladt Store Magleby station for et minut siden. Nu på vej til Dragør gennem "Granerne" lige vest for "Grønvejen", nuværende D.B. Dirchsens Allé.
Dines Bogø - Amagerbanen - Baneengen
29. august 1945. I 1944 udbyggede Luftwaffe området langs "Grønvejen". På den ene side en såkaldt "rullebane" (tydelig som hvid stribe) og på den anden side var der opsat en del barakker. Vest for rullebanen var der bygget en hangar og der var anlagt to "Felthangarer", lokalt benævnt "Flyverskjul".
Dines Bogø - Amagerbanen - Baneengen
1944-45. Tysk fortroligt vagtkort. Man ser vagtruter ved hangar og barakker.
Dines Bogø - Amagerbanen - Baneengen
1944. Tysk JU86E fly fotograferet af Jørgen Rosschou med skjult kamera på bagperron af Amagerbanetoget. Tv. skimtes selve rullebanen. Den hvide cementplatform, hvor flyet holder, ses ovenfor på luftfotoet fra 1945.
Dines Bogø - Amagerbanen - Baneengen
I 1962 sælger gas- og vandmester H.M. Bastiansen, Kastrup grundene, hvor banearalet lå. Den lokale landsretssagfører Albert Christensen ordner det formelle papirarbejde med gas/vand, elforsyning, grundejerforeninger m.v.
Dines Bogø - Amagerbanen - Baneengen
Amagerbanen stoppede med persontrafik på jernbanen til Dragør i 1947. 10 år senere lukkede godstrafikken og skinnerne blev taget op. Banearealet blev solgt i 1961 og to år senere blev villaerne på Baneengen 2-12 samt Pileengen 11 opført. I dag er det Dragørs næstmindste grundejerforening "De syv smaa hjem".
Dines Bogø - Amagerbanen - Baneengen
Erik V. Pedersen har udlånt et foto, som han tog i maj 1957. Fra stationen kiggede han mod Amagerbanens skæring med D.B. Dirchsens Allé.
Dines Bogø - Amagerbanen - Baneengen
10. oktober 2021. Da Amagerbanen solgte de gamle banearealer, fjernede man ikke de hegn, der havde været langs banen. I dag kan man stadig finde rester af hegnet med de lodrette skinner og ståltråd. (Baneengen. Foto: Dines Bogø).
Dines Bogø - Amagerbanen - Baneengen
1959. Banelegemet er intakt med skinnerne er taget op. Den nord-sydgående hvide stribe er "Den tysk Rullebane". I dag Alderhvilestien. Vest for rullebanen ses fundament til en hangar. På det sted var der i mange år minkfarm. I dag Nordstrandskolen's p-plads.
Dines Bogø - Amagerbanen - Baneengen
Matrikelkort fra 1960. Året før banearealet blev udstykket. Selve stationsområdet, øst for Baneengen, hedder i dag Stationsvænget.
Dines Bogø - Amagerbanen - Baneengen
5. oktober 1968. Arealet øst for "Grønvejen", der i 1953 fik vejnavnet D.B. Dirchsens Allé, er udbygget. Arealet på østsiden af "Den gamle Rullebane" er udstykket. Fra 1945-1962 havde der været en deklaration om byggeforbud i 25 m afstand fra midten af rullebanen. Rullebanen er fjernet og i 1973 blev Alderhvilestien anlagt på stedet.
Dines Bogø - Amagerbanen - Baneengen
10. oktober 2021. De fleste hegn er fjernet, men af og til dukker der en stump skinne (anvendt som hegn) op, når der graves i haven. (Baneengen. Foto: Dines Bogø).
Dines Bogø - Amagerbanen - Baneengen
10. oktober 2021. Selve sporet lå hævet i forhold til omgivelserne. Derfor ser man ofte niveauforskel i de haver, hvor sporet har ligget. Her lå forgreningen fra et spor til tre spor ved indkørslen til Dragør Station. (Baneengen. Foto: Dines Bogø).