Byvandring i Søvang, 21. august 2012.......Webmaster: Dines BogøSøvang - generelt ...... Dines Bogø ...... Omtale af byvandring


Byvandring - Dines Bogø - Søvang Byvandring - Dines Bogø - Søvang Byvandring - Dines Bogø - Søvang Byvandring - Dines Bogø - Søvang Byvandring - Dines Bogø - Søvang
Foromtaler 14. - 21. august 2012. Amager Bladet, Dragør Nyt, 2770 Tårnby, Søvang Nyt og Dragør Lokalarkiv.Byvandring - Dines Bogø - Søvang
21. august 2012. kl. 19.00. Dines Bogø fortæller, som optakt til byvandringen, om den daværende grænse mellem to grundejerforeninger på Lille Tværvej. (Foto: Jørgen Ringholm).Dragør Lokalarkiv og Dragør Lokalhistoriske Forening havde indbudt til byvandring i den vestligste del af Søvang på Sydamager. Guide var Dragør Bogø, der gennem mange år har skrevet artikler om Søvang og udgivet 5 bøger om det historiske Søvang.

Byvandringen startede på det sted, hvor der i 1939 nærmest var opstået "borgerkrig" i det ellers fredelige område.

Den nuværende Parkvej var ikke en del af Grundejerforeningen Søvang primært fordi, der ikke var solgt grunde og derfor ville grundejerforeningen ikke ofre penge på vedligeholdelse af vej m.v.

I trediverne havde Socialdemokratisk Ungdom købt to to grunde på Parkvej og Sundby Motorcykelklub havde købt tre grunde lige ved siden af.

Det var lidt mere livligt i det område end på de øvrige veje i Søvang. Foreningens daværende formand J. Chr. Nielsen ønskede at spærre vejen mellem de to områder ved grænsen på Lille Tværvej, alternativt at opkræve "bompenge".

Grundejerforeningen Søvang havde af Store Magleby Kommune fået lov til at nedlægge et vejstykke og det ville i praksis spærre, så Parkvejs beboere kun kunne komme til deres område via Fælledvej.

Søvang - Dines Bogø
Parkvej, Rønnevej og Poppelvej ca. 1970. Rødt: Socialdemokratisk Ungdom. Grønt: Sundby Motorklub. Blå markerer grænse mellem de to grundejerforeninger på Lille Tværvej.

I protest dannede beboerne i det isolerede område deres egen grundejerforening og nu fik vejen navnet "Parkvej". Pr. 1. januar 1971 blev Parkvej og to grunde på Lille Tværvej indlemmet i Grundejerforeningen Søvang i forbindelse med byggemodning af hele Søvang.Første stop på byvandringen var på Parkvej ud for de grunde, hvor Socialdemokratisk Ungdom og Motorcykelklubben havde deres grunde indtil for ca. 50 år siden.

Søvang - Dines Bogø
Parkvej 5 omkring 1942. Indgang til lejrområdet. I baggrunden overnatningshytten.På vejen til stranden hørte deltagerne om den gamle sporvogn på Parkvej 19. Ved Parkvej 23 hørte man om et af de store vandhuller militæret havde lavet i 1916. Her kunne man sejle rundt og i midten af søen, var der lavet i lille ø.

Søvang - Dines Bogø
Det daværende sommerhus "Maanedal" på Parkvej 23 var opført samtidig med Poppelvej 56 "Solhøj". Søen i forgrunden opstod i 1916, da militæret anlagde "Skanse 3".

En planlagt sti på det militære område vest for Parkvej blev omtalt. Ingen nævnte, at anlæg af stien var så nært forestående. Se omtalen af stien her. På Parkvej 28 boede nu afdøde "Sømandsbos" Preben Møller Hansen. Oprindelig i sommerhus og helårshuset blev opført i 1976 af "vennerne".

Mange historier og anekdoter er blevet fortalt og vi hørte også om, at Preben Møller Hansen privat var meget afdæmpet og at det kun var, når mikrofon og kamera blev tændt, at han bolterede sig med alverdens kraftige gloser.Videre ad stien til Poppelvej 98, hvor "Gummi Larsen" opførte sit hus "Refugium" i 1936. Stor have og legeplads til de 6 døtre. Jens Peter Larse mere formelle titel var entreprenør. Han var kendt som Søvangs altmuligmand!

Alt i vulkanisering, vand- og kloak, støbning, reparationer m.v. På grunden over for på Poppelvej 69, havde han i 12 år efter besættelsen sin lagerplads.

Søvang - Dines Bogø Søvang - Dines Bogø
Refugium, som Jens Peter Larsen opførte i 1936, blev i 1988 erstattet af tæt lav bebyggelse.

Han skrev mange læserbreve til lokalaviser og i 1945 måtte han sende skrivelser rundt til beboerne i Søvang efter, at der var startede en smædekampagne mod hans familie. En kedelig historie, der prægede stemningen lokalt i mange år.

Han døde i begyndelsen af firserne og efter mange skærmydsler (skænderier) mellem grf. bestyrelse, beboerne og Dragør Kommune blev der på grunden i 1988 opført "tæt lav bebyggelse".Villaen på Tværvej 50 blev tidligere af lokale altid kaldt "Fæstningen". Før ombygning lignede ejendommen et mindre ørkenfort.

I baghaven kunne deltagerne se tydelige rester af det gamle tangdige fra 1905. Netop på dette sted slog diget et skarpt sving, hvor det fortsatte mod vest på nordsiden af Tværvej.

Søvang - Dines Bogø Søvang - Dines Bogø
Tværvej 50. 1942 og 1998.Ud for Lindevej 15 blev der fortalt om de "3 ens villaer" 13, 15 og 17, der blev opført i 1924. Svært i dag at se ensartetheden. Det var også familie til bygherrene af de omtalte villaer: Viben, Rylen og Mågen, der byggede villaen overfor på Lindevej 14. Villaen hed Ternen.

Søvang - Dines Bogø Søvang - Dines Bogø
Tv: Lindevej 13, 15 og 17 i 1935 og th: Lindevej 17 og 15 19. august 2012.

Familien Wichmann på Lindevej 11 har haft ejendommen siden start i 1918. Nok en af de grunde i Søvang med skiftende bebyggelse, der fotomæssigt er bedst dokumenteret. Helt tilbage fra det første bræddeskur med senere tilbygninger til sommerhuset Pax og nuværende villa.

På Lindevej 9 boede "Baderotten". Officielt var det arkitekt, grosserer Otto Hans Mortensen, men i den periode, hvor han var bademester og stod for kontrol af adgangskort til badebroen, fik han det mindre pæne tilnavn.

Noget han ikke var ubekendt med, men han fortsatte ufortrødent den strenge kontrol. Han blev i 1962 udråbt til Søvangs Fuglekonge. En kortere årrække var der fugleskydning i Søvang og flere arkivalier fra den periode er bevaret.

Når man omtalte Mortensen undlod man dog ikke, at sige, at han havde da en smuk hustru og tre flotte døtre.På Plantanvej 8 var der mulighed for at se kunstneren Folmer Bonnens gamle sommerhus, som han hentede til Søvang fra Ærø i 1924. Familien Nielsen lejede sig ind i 1934 og her er vognmand Ole Nielsen, Raagaard, Tømmerupvej født i 1935.

Huset blev solgt til nedrivning i 1976, men den nye køber valgte, at ombygge huset og bevare det.

Søvang - Dines Bogø Søvang - Dines Bogø Søvang - Dines Bogø
Platanvej 8: 1957, 2000 og 2012.Sidste stop var Poppelvej 56 (tidligere Rønnevej 22). Villa Solhøj er opført i tyverne på toppen af "Skanse 3". I de officielle papirer står der opført 1940, men det skal man ikke lade sig narre af.

Som led i kystforsvaret havde militæret i 1916 anlagt skanser og batterier i det gamle dige og på den grund ser man nok bedst, hvordan en skanse var udformet. Der er fundet en del rester fra militærets tid, dog ikke de fire rekylgeværer, som skansen var bestykket med. De endte på Tøjhuset i København.

Søvang - Dines Bogø Søvang - Dines Bogø
Poppelvej 56: Huset fotograferet i 1954 fra nabogrunden Poppelvej 58. 19. august 2012 er huset set fra vejen. Det ældre sommerhus, er ombygget til moderne villa i flre omgange.

Graver man dybt i Søvangs muld finder man ofte rester af de telefonkabler, der forbandt de mange forskellige militære kystanlæg fra 1916-1918, der lå mellem Dragør Fort og Kongelundsfortet. Kablet, der forbandt de to nævnte fortanlæg, lå gennem Søvang.

Turen for de 86 deltagerne sluttede kl. 21.00.


Fotos: L. D. og T. Bogø ........ Dines Bogø ....... Fotos: Jørgen Ringholm