Chr. Mølsteds atelier.............Webmaster: Dines Bogø

Sydamager: Generelt

Kunstneren Chr. Mølsted (1862-1930) havde sit atelier i forbindelse med privatboligen i Store Grønnegade. Gaden blev i 1931 omdøbt til Chr. Mølstedsgade.

Chr. Mølsteds atelier - Dines Bogø
Marinemaleren Christian Ferdinand Andreas Mølsted. (1862-1930).

Om sommeren brugte Mølsted en mindre bygning på Sydstranden som atelier. Træbygningen lå ved Walløes Havn. Stien til Dragør Søbad passerer i dag hen over "Walløes Havn".

Chr. Mølsteds atelier - Dines Bogø
Postkort. Chr. Mølsted atelier ved Walløes Havn 1909.

Kunstmaleren Henrik Palm Strømberg (1880-1956) købte bygningen og flyttede den til Hollændervej 15.

Senere købte familien Heiring det tidl. atelier og anvendte det til sommerhus.

Chr. Mølsteds atelier - Dines Bogø
Ca. 1950. Tidl. atelier. Nu sommerhus på Hollændervej 15. Bygningen blev nedrevet i begyndelsen af halvfjerdserne.

Forlagsboghandler Børge Heiring blev i 1950 udnævnt til fuglekonge i Dragør Borgerlige Skyttelag og da man mødtes året efter i "Kongens have" foregik det på Hollændervej.

Chr. Mølsteds atelier - Dines Bogø
Børge Heirings kongeplade er malet af kunstneren Henrik Strømberg. Pladen kan ses på Dragør Strandhotel sammen med de øvrige kongeplader.

Ved den lejlighed var der vanen tro dengang flere piger i Amagerdragter.

Chr. Mølsteds atelier - Dines Bogø
Søndag den 13. august 1951: Skyttelagets medlemmer mødes i "Kongens Have" (Hollændervej 15), hvor det afgående kongepar bliver hyldet.

Heiring datter Mette fortæller, at hun havde lånt en amagerdragt fra Langhøigaard i Møllegade. Fru Erna Wieder havde hjulpet hende med dragten og selvfølgelig var det Robert Hansen, der kørte hende i Taxi til sammenkomsten.

Robert Hansen var kommunalpolitiker, redaktør af lokalavis, skibsreder, ejer af Autoparken (nuværende Shell på Kirkevej) og meget andet.

Bygningen blev nedrevet i 1971 og erstattes af nuværende villa.

Chr. Mølsteds atelier - Dines Bogø
De omtalte kongeplader er beskrevet i jubilæumsbogen "Glimt af Dragørs historie".