"Dødsfælden" på StrandlinienBogøWebmaster: Dines Bogø

Sydamager: Generelt

Trafikfælden i Dragør


Hvad er nu det? Trafikfælden. Lokale kaldte ligefrem stedet for "Dødsfælden".

Altså ikke et nyt tivoli i Dragør eller et værtshus man hænger ud på, men et sted der trafikalt var helt umuligt. I Dragør har mennesker og bygninger ofte fået tilnavne. Dødsfælden var det mest kendte tilnavn på en nu nedrevet ejendom.

Dødsfælden - Dines Bogø
6. august 1935. Landligger Erik Johansen fra Sundby var en aktiv og dygtig fotograf. Familien boede det år til leje i Nyby. Han var glad for havnemiljøet og her ser man købmand Jans (senere Cai P.) til højre ved siden af Kejserlodsens Hus med Kikkenborgen. Midt i billedet, den udbygning Dragør Kommune ønskede nedrevet.

På Strandlinien 12-14 lå der en udbygning på en ejendom, der mildest talt med tiden var blevet til kraftig gene for trafikken.

Dødsfælden - Dines Bogø
Erik Johansen fotograferede "Dødsfælden" i juli 1935. På plankeværket er der reklame for Dragør Kro. Til venstre for cyklisterne, der slap gennem den smalle passage, ser man isforretning, der senere blev indrettet til cykelværksted.

Ejendommen, der var opført i midten af 1800-tallet, lå ret tæt på de huse vi kender i dag på landsiden af Strandlinien. Tæt ved Havnepakhuset.

Dødsfælden - Dines Bogø
Den blå cirkel på matrikelkort fra 1931 angiver ejendommen med det drabelige tilnavn.Den smalle vejstrækning


I ældre tid kom man fra byen ned til kysten gennem gange og veje. Det var ikke meningen, at man skulle køre langs strandkanten.

Dødsfælden - Dines Bogø
I 1857 ser man tydeligt, at det ikke var meningen, at man skulle køre langs stranden på østsiden af Den Gl. Bydel. I byens udkant mod syd ser man Sydgrønningen, der i dag hedder Rønne Allé.

Der opstod med tiden en smal sti langs østsiden af Den gl. Bydel. Der blev fyldt op og der blev opført huse på kystsiden på nuværende Strandlinien. Det blev til en vej og trafikken steg for ca. 100 år siden, nu med automobiler på Strandlinien.

Selve Vejnavnet Strandlinien begynder at optræde i registre omkring 1905.

Dødsfælden - Dines Bogø
1935. Strandlinien 12-14. (Udsnit af maleri i privateje).

Dragør kommune besluttede at rette Strandlinien ud, så der var samme bredde hele vejen mellem Rønne Allé og Toldergade.

Det yderste af ejendommen Strandlinien 12, der lå til gene, blev købt i 1935 og nedrevet året efter.

Dødsfælden - Dines BogøCa. 1936. Dødsfælden er endnu ikke nedrevet. Kajakhavnen er udgravet, men ikke taget i brug. (Foto: Det Kgl. Bibliotek).

Dødsfælden - Dines Bogø1937. Nu er der plads på Strandlinien. I forgrunden træbroen til Dragør Fort og Kajakhavnen ud for Dragør Badehotel. (Foto: Det Kgl. Bibliotek).Cykelhandler Jens Peter


Når ældre dengang talte om stedet, sagde man, at det var ved "Dødsfælden". Senere talte man om det var tæt ved "Cykelhandler Jens Peter".

Dødsfælden - Dines Bogø
Jens Peters cykler på Strandlinien 27 ved Bagergangen. Da Jens Peter indrettede sin forretning i 1939, var "Dødsfælden" lige over for fjenert. Der var blevet en lille plads foran butikken. (Foto udlånt af Vicki Streit Mikkelsen).

I dag må man henvise til husnumrene og se ældre fotos for at se både "Dødsfælden" og den legendariske cykelhandler Jens Peter Andersens forretning der lå over for.

Dødsfælden - Dines Bogø
23. juni 2019. Det omtalte område, der nu er ensrettet. Ejendommen Strandlinien 12-16 hedder "Smedebakken". Bruger man det husnavn, er der flere, der tror, at man taler om en lille vej ved Hovedgaden i Store Magleby.