Dragør-Limhamn Færgen 1934-1939.....Webmaster: Dines Bogø

Sydamager: Generelt

Efter flere forsøg åbnede man i sommeren 1934 en færgerute mellem Dragør og Limhamn.

Dragør-Limhamn Færgen 1934-1939 - Dines Bogø
1934. Færgen "Dragør", der kunne medbringe 250 passagerer og 5 automobiler.

Det var Turistforeningens formand Axel Hermann der sammen med landsretssagsfører Carl Bryld, købmand Edvard Ravn, grosserer Nissen og skibsreder Albert Jensen havde fået tilladelse til besejlingen.

Autoparkejer (Kirkevej 177-179), kommunalbestyrelsesmedlem Robert Hansen havde også været aktiv i forbindelse med stiftelsen af det nye selskab. Der havde været debat i kommunalbestyrelsen om, hvor meget man kunne kræve i afgift af færgeselskabet.Prøvesejlads den 5. juli 1934


Første tur gik fra København til Dragør den 5. juli 1934. Den halve by var på benene for at overvære at færgen "Dragør" afsejlede med de særlig indbudte passagerer.

Dragør-Limhamn Færgen 1934-1939 - Dines Bogø
Fartplan sommeren 1934.

Der var hurraråb, blomster og taler, og to lejetjenere sørgede for, at gæsterne også fik lidt at styrke sig på under sejladsen.

Færgen sejlede normalt tre dobbeltture, men midt om sommeren kunne der være op til 5 dobbeltture. Billetprisen for en person var 1 kr. (retur 1,75 kr.), og det kostede mellem 5 og 7 kr. at få transporteret en almindelig personbil til Limhamn.

Efter, at færgen havde sejlet på ruten Dragør-Limhamn et par år, havde man fundet det formålstjenligt at forbedre opholdet for passagererne. Man havde på agterdækket fået udført en større overbygning. Bådebygger Hendrik Petersen og smed Orla Olsen havde stået for denne ombygning.

Aviserne bragte ofte reportager fra turene med færgen. En journalist beretter således, at doktor Dich havde aflyst al sygdom i Dragør for derefter, iført specielt malerisk færgepåklædning, sammen med kone, børn og cykler at tage turen til Limhamn.

Dragør-Limhamn Færgen 1934-1939 - Dines Bogø
1939. Dr. Poul Dich på udflugt til Limhamn.Besættelsen


Sidste sæson for overfarten blev 1939, idet krigen satte en stopper for fortsat aktivitet. Midt under besættelsen lejede værnemagten skibet.

Dragør-Limhamn Færgen 1934-1939 - Dines Bogø
En kort periode lå "Dragør" i Frederiksholms Kanal inden det indgik i Den tyske Kriegsmarine.

Skibet blev anvendt som transportskib, hjemmehørende i Kiel. Efter befrielsen lykkedes det ikke at finde skibet, og man formoder, at skibet var blevet sænket af allierede fly i 1944 ved Kielerkanalen.

Mange solgte deres aktieposter (50 og 100 kr. stykker) for en øl eller 2 kr. De ærgrede sig, da forsikringsselskabet udbetalte erstatning til aktionærerne ud fra aktiernes værdi.Ny færge


De lokale var ikke interesseret i at genetablere en færge til Sverige efter besættelsen. Man mente ikke, at svenskerne ville komme til Dragør for at købe ind, da danske varer stadig var rationerede.

Desuden var man bange for, at danskerne i stor målestok ville tage til Sverige for at købe alle de eftertragtede varer som kaffe, chokolade m.v.

Først i 1960 lykkedes det at få genetableret færgeforbindelsen mellem de to byer. Dengang som senere, til lukningen i 1999, var det en politisk varm kartoffel, hvor økonomiske interesser og miljøhensyn ikke helt faldt sammen.

Senere blev der etableret en passagerfærge om sommeren, der også medtog cykler.