Drogden Fyr, Øresund..................Webmaster: Dines Bogø

Drogden Fyr: Generelt


Fyrskibet "Drogden". (Jørgen Aamands postkortsamling og foto fra "Amager Før og Nu").

I 1936 flyttede den 30-årige stenfisker Arne Nielsen til Dragør, da han havde fået opgaven med at færdigbygge fundamentet til Drogden Fyr. Det nye faste fyr skulle afløse fyrskibet "Drogden" på Quartus-grunden, hvor der siden 1837 havde været udlagt forskellige fyrskibe.

Arne Nielsen lejede en lejlighed på øverste etage i "Villa Blushøj" på Engvej. Lige ud for villaen ligger bronzehøjen "Blushøj" og måske har der herfra bl.a. i Middelalderen flammet fyrbål!

I september 1936 købte Arne Nielsen skibet "Hebe". Naturligt nok blev stenfiskeren i daglig tale i Dragør så omtalt som "Hebe Nielsen".

I 1944 sejlede skibet "Hebe" med dynamit og noget af dette fik modstandsbevægelsen. Tyskerne fandt ud af den illegale transport og i juli 1944 blev skipper og besætning anholdt af Gestapo fra "Villa Pax". Stenfiskerfartøjet "Hebe" blev beslaglagt af tyskerne. "Hebe" blev ødelagt i Kiel under et luftangreb.


Den 21. september 1935 begyndte man støbningen af Drogdens Fyr i en udtørret vig i Sydhavnen. (Foto af tegning er fra artikel i "Moderne Fyr" skrevet af ingeniør og entreprenør Chr. Bjørn Petersen).


I februar 1936 blev sænkekassen bugseret til et 10 m dybt bassin i Nordhavnen. Her blev fyret bygget op i 16 meters højde. (Foto fra A/S Det Forenede Bugserselskabs 75 års jubilæumsskrift 1944).


I juni 1936 blev fyret bugseret til det støbte fundament i Øresund. (Foto fra A/S Det Forenede Bugserselskabs 75 års jubilæumsskrift 12. februar 1944).

Drogden Fyr skulle lede skibsfarten gennem den dengang 8 meter dybe gravede rende. Fyret der er bygget af jernbeton er 30 meter højt (16 meter over vandet) og 17 meter bredt. Fra starten var det udstyret med en luftsirene, radiofyr og et elektrisk drevet vinkelfyr. Besætningen var på 4-5 mand.


1. maj 1937. Lokale fra Dragør passerer "Fyrskibet Drogden" på vej til det næsten færdigbyggede fyr, der anes i baggrunden. (Foto udlånt af Hans Bach Jeppesen).


Drogden Fyr. 12. juni 1937 blev lampen på fyret tændt første gang. Prisen for hele anlægget var 650.000 kr. Det er ca.25 mill. kr. i 2023-priser. (Tegninger gengivet fra Politikens Hvem-Hvad-Hvor, årgang 1940).

I 1937 skriver kommunalbestyrelsesmedlem og autoparkejer (anlægget over for Dragør Kirke) Robert Hansen om det nye fyr, der blev indviet i juni.

Et gammeldags fyrskib krævede en besætning på 11 mand, men på det nye faste fyr kan man klare sig med fire mand, hvoraf to mand altid er i tjeneste. Robert Hansen oplyser mange detaljer yderligere om fyret og dette er gengivet i en artikel skrevet af forhenværende lokalarkivar Birte Hjorth.Erik Johansens fotos fra 1937Flere familier sejles fra Dragør Havn i to både til fyret august 1937. På tilbagevejen fotograferer man bl.a. rutebåden "Dragør", der sejlede mellem Dragør og Limhamn. (Fotos: Erik Johansen).BesættelsenJuli 1943. Kutteren Gerda III på vej til Drogden Fyr. (Foto: Arne Stautz).

Forbindelse til land sørgede Fyr- og Vagervæsenet for med kutteren Gerda III. Gerda III ligger i dag i en museumshavn i USA, som et minde om de mange jøder, der blev reddet fra Danmark til Sverige bl.a. via Dragør.


Vinteren 1941. Afløsning til mandskabet på fyret ankommer undtagelsesvis "til fods". (Fotos udlånt af Hans Bach Jeppesen).


Juli 1943. Fyret i normal bemaling og 2 cm Madsen kanon anvendt som tysk Flak. (Fotos: Arne Stautz).

Under krigen var der udstationeret en mindre gruppe tyske soldater på fyret. De skulle bl.a. passe den opstillede luftværnskanon. Engelske fly beskød flere gange fyret og angrebene blev besvaret af tyskerne.

Ved en mindre højtidelig fik det tyske mandskab overrakt medaljer, da man sagde, at det var deres fortjeneste at et engelsk fly var styrtet ned i Østersøen. Daværende fyrmester Steffensen måtte finde sig i de ubudne gæster, der også i august 1943 beordrede fyret camouflagemalet.

Dines Bogø
August 1943. Drogden Fyr i krigsbemaling. De røde striber blev malet over. (Foto: Arne Stautz).

Fyret er blevet påsejlet flere gange. En beretning fra pålidelige kilder lyder: "Lige efter krigen var der et Libertyskib, der virkelig lavede skade på fyret. Overdelen blev ramt så kraftigt at der ligefrem var tale om at platformen blev drejet.

Platformen med fyret blev ikke drejet tilbage, men linsen på fyret blev justeret på plads. Kaptajnen, der var fra Limhamn, havde ikke bedt om lods, da man mente han kendte Øresund godt nok".Grønt og Rødt


Set fra Dragør har fyret ikke forandret sig siden 1937. Tæt på kan man se, at der er kommet flere og andre typer antenner. Men alligevel.

Den 21. december 1999 var der mange der kiggede en ekstra gang ud mod fyret. Tidligere var det grønne blink man altid så, men efter ændring af sejlrenden var det røde blink man nu så ude fra Drogden fyr.

I dag betjenes fyret af Farvandsvæsenets "Gerda IV" og fyret er blevet moderniseret på mange måder.


Juni 2003. Drogden Fyr. (Foto udlånt af Farvandsvæsenet).Nedlæggelse 2005 eller 2015?


2006: Elektronisk udstyr har efterhånden gjort Drogden Fyr overflødigt. I dag ligger fyret nærmest i vejen midt i en sejlrute.

Vil der blive en 70 års fødselsdag? Funktionerne på fyret ophører i.flg. planen 30. september 2006 og fra den dato er fyret ubemandet indtil det fjernes måske engang i 2007?

I sommeren 2006 forlyder det nu, at fyret foreløbig ikke nedlægges. Ikke alle funktioner, som bliver udført på fyret, kan umiddelbart flyttes.

Fyret blev ikke nedlagt i 2006. I 2013 er der stadig aktivitet på Drogden Fyr, hvor 10 mand i tre skiftehold bemander fyret.

Drogden Fyr, Dragør, Dines Bogø Drogden Fyr, Dragør, Dines Bogø
2012. Fotos: Erling Baldorf.

Men Forsvaret meddeler i april 2014, at fem poster under Kystudkigstjenesten erstattes af elektronisk overvågning. Drogden Fyr vil blive nedlagt i 2015-2017.

Holder beslutningen denne gang og hvis ja, vil man så også fjerne selv fyret og fundamentet?

Meget kunne tyde på, at fyret også bliver redddet denne gang (2015).Foredrag om Drogden Fyr 10. marts 2015 kl. 19.30. Se mere her.Kilder:


Artikel i Dragør Nyt 1987 af Birte Hjorth.
Dragør Lokalarkiv.
Politikens Hvem-Hvad-Hvor årgang 1940.
Dragør St. Magleby besat og befriet af Dines Bogø og Lis Thavlov.
Søvang Nyt årgang 2000.
Sundby Lokalhistoriske Forenings fotoarkiv.
Samtaler med Arne "Hebe" Nielsen, Hans Bach Jeppesen, Arne Stautz, Erling Baldorf m.fl.
Søvang Nyt årgang 2000.
Kystudsigtstjenesten.