Fasanstien med oplevelser..........Webmaster: Dines Bogø

Sydamager: Generelt ... Dines Bogø ... Foto: 12. sept. 2012 ... Dines Bogø ... Video: 12. okt. 2012


Til næste år er det allerede 10 år siden af Fasanstiens forlængelse blev åbnet. Nu kunne man gå/løbe og køre på cykel langs stranden fra Søndre Strandvej i Dragør nordpå via Kongelunden.

Fasanstien med oplevelser - Dines Bogø
12. oktober 2012. Den sydlige del af Fasanstien åbnes af daværende borgmester Allan Holst. Gæsterne kan efterfølgende smage lidt lokalt dyreryg. (Fotos: Dines Bogø).Fasanstien


Den 12. oktober 2012 blev Fasanstiens forlængelse åbnet mellem Fælledvej og Søvangstien.

Det helt specielle ved den del af stien er, at den passerer ind over et militært område, der administreres af Forsvarets Efterretningstjeneste.

Fasanstien med oplevelser - Dines Bogø
Den tyske Værnemagt forlangte af de danske myndigheder, at der blev stillet et stort areal til rådighed på Sydspidsen af Amager. Tre gårde: Sandagergård, Aflandshagegård og Birkelund blev eksproprieret i 1942. Off. sagde man, at arealet skulle bruge til syv skydebaner, men i virkeligheden var det Luftwaffe, der skulle bruge området til anlæg af et stort radaranlæg, der fik kodenavnet "Krokodil". Jord til anlæg af voldene mellem skydebanerne hentede man lige øst for skydebanerne. Senere er de store vandhuller fyldt op. (Området op mod Parkvej i Søvang. Geodata: 1966 og 2012).

Repræsentanter fra Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Forsvaret og Dragør Kommune deltog og kl. 11.04 kunne borgmester Allan Holst udføre det kendte sakseklip.

De mange deltagere blev inviteret til en tur til det nybyggede udsigtstårn. For at komme til tårnet skulle man en tur op på en af de gamle skydevolde fra 1942.

Fasanstien med oplevelser - Dines Bogø
Den 28. september 2012 i den østligste resterende skydebane. Der arbejdes stadig på tårnet, der var klar til indvielsen den 12. oktober 2012. (Foto: Dines Bogø).

Efterfølgende blev gæsterne trakteret med grillet dådyr, lun flute og lidt at drikke.En trold i Naturpark Amager


12. juni sidste år var der fest, da kunstneren Thomas Dambo fremviste kæmperolden "Bjarne Cirkelsten". Den er opført ved Fasanstien ca. 300 m nord for Fælledvej.

150 frivillige har været med til at opføre kunstværket, der er lavet af genbrugsmaterialer.

Fasanstien med oplevelser - Dines Bogø
25. januar 2021. På ruten "Amarmino" ser man også "Bjarke Cirkelsten". (Foto Lene Bogø).Amarminoen


I Spanien kan man "gå Caminoen". Ad mange forskellige ruter kan man gå til den nordvestlige spanske by "Santiago de Compostela".

Man finder eksempler på andre ture, der mere eller mindre er "opkaldt" efter de ældre historiske kristne pilgrimsruter i Spanien. Camino betyder på spansk vej eller sti.

Fasanstien med oplevelser - Dines Bogø
23. jun 2019. Øst for Pionergården, ser man Søvangstien, der går over i Fasanstien. I skoven kan man følge stien op til Kalvebodvej 143. (Foto: Kortforsyningen).

Syd for Sjælland kan man "gå Camønoen". En vandrerute på 175 km på Møn, Bogø og Nyord. Man kan meget nemt forestille sig, at mange udvælger mindre strækninger på ruten.

På Amager har vi "Amarminoen", der kun er på 27 km. Naturpark Amager, der beskriver ruten, lægger også op til, at man kan nyde udvalgte strækninger.

På punkt 12 på ruten finder man trolden Bjarke, der er omtalt ovenfor. I oversigten er stedet omtalt som et sted i den østlige del af Kongelunden og "gemt" bag en halv cirkel af sten. Deraf navnet "Bjarke Cirkelsten".

Fasanstien med oplevelser - Dines Bogø
Kortudsnit, der viser den miderste del af "Amarminoen". (Naturpark Amager).