Fristranden, Dragør. DBWebmaster: Dines Bogø


"Villa Hollænderhus, Charles Hansens Vej 3Dragør: Generelt Fristranden: Generelt
Dragør er opdelt i forskellige området. "Den ældre Bydel", Nordstranden, Sydstranden, Aflandshage m.v.

Nord for Den gamle Bydel er områderne igen opdelt i Fristranden, Nordstranden m.v.

Langs kysten var der i 1800-tallet solgt enkelte loddder, såkaldt "havelodder" til beboerne i Dragør gl. by.

Dyrlæge Fritz Julius Madsen på Dragørgård udstykkede dele af Fristranden omkring 1910.

F.J. Madsen havde i 1887 købt Dragørgård. Han var søn af Lars Madsen, der kom fra Slagelse.

Lars Madsen var vært på Dragør Strandhotel.

. Dragør Gl. Bydel Villa Hollænderhus - Dines Bogø
Charles Hansens Vej 3 markeret med gult. (Farvelagt foto fra 1937).Villa "Hollænderhus", Charles Hansens Vej 3, Dragør


Lidt nord for Den gamle Bydel ligger "Villa Hollænderhus".

Villa Hollænderhus - Dines Bogø
5. juni 1913. Charles Hansen og Hans Lohmann udstykker og sælger det grundareal, som de har købt af dyrelæge Madsen.

De fire veje i området opkaldes efter udstykkerne og deres hustruer. Charles Hansen og hustru Anna. Hans Lohmann og hustru Dagmar. Charles Hansen bor lige uden for området i Villa Pynten, Løkkerenden 3 og Hans Lohmann bor i Villa Osnok, Charles Hansens vej 7.

Under besættelsen indgår vejstykket Lohmanns Allé i Øresunds Allé og husnumre ændres.


Villa Hollænderhus - Dines Bogø
Matrikelkort fra 1920. De markerede grunde 2h, 2i, 233b og 44 b er sammenlagt. På kortet kan man også følge den kanal, som man mener, der blev gravet i "Hansetiden". Navnet "Løkkerenden" finder man i dag i en lille vej ved Charles Hansenvej 1.

Fra ældre tid er der en smal adgangssti til stranden mellem Charles Hansens Vej 3 og 5. Rester af en tilsvarende adgangsti finder man stadig mellem Øresunds Allé 18 og 20.

De første tegninge af huset blev fremlagt i 1915. Der er skiftende ejere (ingeniør Orla Jacobsen, restauratør Johs. Jensen) af grunden, men i 1918 bliver villaen opført af gårdejer P.C. Zibrandtsen efter ændrede tegninger.

Villa Hollænderhus - Dines Bogø Villa Hollænderhus - Dines Bogø
Tegninger er fra 1915 og 1919.

Senere ejere i ældre tid er: Direktør Chr. Hjorth, skotøjshandler Max Larsen, blomsterhandler Peter Poul Bøge Andersen.

Villa Hollænderhus - Dines Bogø
Udsnit af luftfoto fra 1934. (Det Kgl. Bibliotek).

Villa Hollænderhus - Dines Bogø
November 1943. Dragør kommune udsender nye retningslinier for husnummerering. Mange ejendomme skal ændre husnummer og evt. vejnavn og fremover må man kun have en adresse. Adresse på Strandstien må ikke anvendes fremover.

Oversigten er udarbejdet af Jørgen Jans, der er ansat i vikarjob på rådhuset. Jørgen Jans bliver senere gift med Else Marie Christiansen, nabo i nr. 1.


Grunden, der oprindelig er sammenlagt af fire mindre grundstykker, er på 799 m2.

Villa Hollænderhus - Dines Bogø Villa Hollænderhus - Dines Bogø
23. juni 2017 og 23. februar 2021. (Fotos: Dines Bogø).

Villa Hollænderhus - Dines Bogø
21. august 2021. (Foto: Kortforsyningen).