Dragørs Julekalender. Levende låger: 17. december 2023 .....Webmaster: Dines Bogø

Sydamager: Generelt ... Dines Bogø ... Levende Låger: Generelt ... Dines Bogø ... Fotos: DB-arkiv: 20231217


Dines Bogø - Sydamager
17. december 2023 (DB: Fotoarkiv).

Dragør har sin helt egen julekalender som falder perfekt ind i den hyggelige gamle by. "Levende Låger" hedder Dragørs Julekalender som er en byvandring hver dag i december. Fra den 1. til og med den 24. Hver dag skal en ny "Levende låge" åbnes og fortælles.På søndagens tur gik ruten "helt uden for Gl. Dragør". Når man fra Badstuevælen passerede Rønne Allé kom man ud på det areal, som Dragør købte i 1904-05 af Store Magleby Bylaug.

"Traktørstedet", som var målet, ligger inde i "Walløes Havn / Knudens Bro", som området hed. Et areal, som Dragør Kommune købte i 1949, da man overtog Dragør Søbad.

Man har fra 2021 indrettet café i "Gabriel Jensens Feriehus". Der er aftalt tider, hvor feriebørn kommer til Dragør og hvornår forpagterne kan have café.

Dines Bogø - Sydamager
21. juli 2021. (DB: Fotoarkiv). Traktørstedet: Generelt

De 138 fremmødte fik en kort omtale om bygningen fortalt af Rasmus Kirkegaard. (kraftigt suppleret efterfølgende her med detaljer af DB). Antal hunde blev ikke talt, men der var mindst 10.

Kommunelærer Gabriel Jensen etablerede i København en insitution, der sørgede for at kommunens børn fik en ferieoplevelse. Det startede i 1901 og i slutningen af tyverne opførte man også feriehytter.

Fra 1933-1941 kom skolebørn til Dragør, hvor de fik lov til at låne kabiner i Badeetablissementet: Arne Jacobsens store funkisbyggeri, der lå syd for Dragør Gl. Bydel. Amagerbanen sørgede for billige billetter. Hvert hold var på ca. 30 børn.

I 1941 blev Gabriel Jensens ture til Dragør aflyst. Ikke kun på grund alene af transportproblemer, men "Dragørs Fluepapir" var under afvikling. Desuden havde Den tyske Værnemagt overtaget Dragør Fort og de havde opstillet forskelligt militært isenkram på engene og periodevis brugte man også Sydstranden til øvelser.

I 1942 fik man opført et feriehus på Strandjægervej 21. Da området overgik til villabebyggelse fra ca. 1949 flyttede Falcks Redningskorps i 1953 feriehuset til "Engene", hvor bygningen stod til 1971 ved siden af kontorbygningen fra funkisbyggeriet.

I 1971 opførte tømrermestrene, far og søn, Svend og Bent Bülow den nuværende bygning på Batterivej 15 til Gabriel Jensens Feriefond.