Området ved Dragør Kirke


Webmaster: Dines Bogø


Links: Gården på Stautz Allé

ENG, FESTPLADS, KIRKEGÅRD


I 2016 kom arealet mellem Dragør og Store Magleby syd for Kirkevej pludselig i fokus.

Arealet var oprindelig et engareal ejet af Dragør Kommune. I 1882-1885 blev Dragør Kirke opført i den nordlige del mod Kirkevej. Året efter blev kirkegården syd for kirken indviet. Stadig Dragør Kommune, der ejede kirkegård og engen syd for.

Arealet mellem Dragør og Store Magleby Arealet mellem Dragør og Store Magleby Arealet mellem Dragør og Store Magleby
Tv:
1812 engareal, da gården Stautz Allé på vestsiden af sogneskel opføres.

Midt:
1890 Dragør Kirke bygget (1885) og kirkegård anlagt (1886). Festplads indrettet af Dragørs Fremme syd for kirkegården. Arealet lånt af Dragør Kommune.

Th:
1947 Kirkegården udvidet hen over den tidligere festplads. Undtaget en smal sti ved Stautz Allé. I 1984 sælger Dragør Kommune arealet med kirkegård til Dragør menighedsråd. Omkring 1961 inddrages nordlige del af Blushøj-arealet til vejplads. I dag fritidshjem.
I over 200 år har beboerne fra gården ud for (gult område) gået gennem en låge til engarealet, senere festplads og nuværende kirkegård.

15. juni 2016 afspærrede Dragør Menighedsråd uden varsel udgangen fra gården.

26. oktober 2016. Endelig erkender ledelsen i Menighedsrådet, at de foretaget indgreb i et skelhegn, der slet ikke ligger på kirkegårdens matrikulære område.
GÅRDEN, STAUTZ ALLÉ


Arealet mellem Dragør og Store Magleby Arealet mellem Dragør og Store Magleby
Lyseblåt område: Stautz Allé 1, 2791 Dragør (Store Magleby Sogn).

1812: Skipper Peter Albertsen Riber

1860: Gårdejer Hendrik Petersen Riber

1873: Skibsreder Hans Nielsen Jeppesen

1884: Murermester Hans Ferdinand Stautz

1936: Snedkermester Carl Stautz

1943: Grosserer Kai Lippmann.

1951: Boet efter Kai Lippmann

1953: Ejendomsselskabet Parkly

1959: Ingeniør Eigil H. Hasselbalch

1969: Thomas Lönborg

1997: Lönborg, Drøidal

2012: Lönborg, Skak-Nielsen, Drøidal

2018: Lönborg, Skak-Nielsen, Drøidal, Williams