Mindesten 1943: Dragør HavnD. BogøWebmaster: Dines Bogø

Dragør - generelt .... Dines Bogø .... Danforce jub. i DragørStenen er placeret i det lille anlæg ved Strandhotellet.

Søndag den 5. oktober 2003 kl. 11.00 blev en ny mindesten afsløret på Dragør Havn til erindring om de mange danske jøder, som oktober 1943 kom i sikkerhed i Sverige fra Dragør Havn.

En indsats der lykkedes, idet skønsmæssigt 700 personer (primært jøder) kom i sikkerhed via Dragør takket være fiskere og deres mange hjælpere i land.

Ved stenen er der senere opsat en tavle med uddybende beskrivelse af begivenhederne for 60 år.Sunday the 5th October 2003, at. 11:00 was a new memorial unveiled on Dragør Port to recall the many Danish Jews in October 1943 came to safety in Sweden from Dragør Harbour.
Tv. 10. juni 2003. Placering af sten besluttes. 26. juni 2003. Th. Stenen findes på A.P Møllers Allé og vurderes som velegnet. 3 år efter er grunden bebygget.


Stenen findes på A.P Møllers Allé og vurderes som velegnet. 3 år efter er grunden bebygget.


Tv. 17. september 2003. Der er hugget ud til pladen. Th. 27. september 2003. Udgravning til stenen.


Tv. 1. oktober 2003. Stenen er flyttet til havnen. Th. 3. oktober 2003. Bronzeplade er monteret.


5. oktober 2003. Tv. 10 minutter før afsløringshøjtideligheden begynder. Th. Kl. 11.10. Borgmester Asger Larsen taler efterfulgt af lokalarkivar Lis Thavlov og overrabbiner ved Det mosaiske Troessamfund i Danmark Bent Lexner.


5. oktober 2003. Kl. 11.45. Forhenværende statsminister Anker Jørgensen afslører stenen. Ved siden af borgmesteren i baggrunden ses Lis Thavlov og Bent Lexner.


Tv. 5. oktober 2003. Kl. 12.00. Bronzepladen med tekst og relief af kunstneren Ole Bunton. Th. 15. oktober 2003. Kl. 14.20. Første arrangement ved Mindestenen. Den Danske Brigade - Danforce har nedlagt krans i anledning afbrigadens 60 års jubilæum (se også link nedenfor).


Efterfølgende er der opsat et skilt, der fortæller om stenen og teksten på stenen.


Fra og med 2019 bliver der flaget på hel første fredag i oktober fra alle kommunens bygninger til minde om redningen fra Dragør i 1943.