METROEN KOMMER TIL DRAGØR FORT


Lagt på nettet 1. april 2009. Opdateret 1. april 2013 og 1. april 2018
Dragør Fort: Generelt ... Dines Bogø ... Sydamager: Generelt ... Dines Bogø ... Øvrige artikler


SIDSTE 2018


Dines Bogø
Da aftalen om forlængelse af Metroen til Dragør blev underskrevet på Dragør Fort strømmede det til med gratulanter. Kommandaten Torben Bødtker (nr. 2 fra ventre) glædede sig, da han altid gerne vil gøre noget for befolkningen i Dragør.Dines Bogø Dines Bogø
Nu bliver Metroen forlænget til Dragør. Metroselskabet har opdaget, at der er en velegnet endestation i Dragør, hvor der allerede er lagt skinner!

Dragør Fort må være den mest velvalgte placering for endestationen. Remisen er klar, oven i købet med skinner. Der er også foretaget prøvekørsler på området.

Ledende medarbejder i Metro-selskabet er da også blevet overbevist om, at der skal arbejdes hen mod en løsning med Dragør Fort som endestation. Beslutningen er taget efter selskabet har set efterfølgende fotos.

Dines Bogø Dines Bogø
Tv. Alle direktørerne fra Metro-selskabet har været på besøg på den kommende endestation på Dragør Fort. Th. Metro-selskabets teknikere viste, at de med godt sammenhold kunne klare enhver situation.
Dragør Metrostation. Midt på foto tv. ses den historiske portal til remisen. Th. detalje fra den oprindelige port.


Her ses detaljer fra remisen. Der er rigelig plads til en hel togstamme.


I tilknytning til stationen er der indrettet hyggelige spisesaloner.


Skulle Metroen svigte helt er der overnatningsmuligheder. Om morgenen bliver man vækket med "sprød ringning".


Skulle strømforsyning fra hovedcentralen svigte, overtager det lokale el-værk på Dragør Metrostation.


Skinnerne er nøje afprøvet med forskelligt materiel. Krigsministeriet har bl.a. stillet mandskab og ekspertise til rådighed.


Tv. Dragør Metrostation er selvforsynende med brændstof. Th. Som man tydelig kan se eksisterer skinneanlæggene, lige klar til forbindelse til Metroen.Indvielsen er forberedt. Forskellige orkestre har øvet sig og den røde løber i remisen er afprøvet.


Metroselskabet har på deres sidste møde lige inden påsken 2018 besluttet, at der skal anlægges en station i tilknytning til Føtex i Dragør Centret ud mod Kirkevej.

Allerede for 10 år siden gravede man ud til stationen, men nu bliver kælderen, der har stået tom i alle de år, taget i brug som station.


Station: A.P. Møllers Allé. Om den sidste station i Dragør skal ligge midt på alléen eller ved Lufthavnens Sydport, er ikke endelig besluttet.

Der vil blive nedsat et udvalg, lavet høringer og opstillet plancheudstillinger flere steder i kommunen.

De to inspektører fra Banedanmark, der foretager opmålinger i området, følte sig dog lidt truet på et tidspunkt, da lokale troede, at de var ved at måle op til en 4-sporet motorvej. Det var nødvendigt med lettere bevæbning en kort periode.Forfatter: Dines Bogø. Lagt på nettet 1. april 2009. Opdateret 1. april 2013 og 1. april 2018.


Gengivelse af denne artikel er ikke tilladt uden aftale med forfatteren.